Velkommen til hjemmesidene for Bekkestua Vel. Siden er under utvikling
Vellykket årsmøte i Bekkestua Vel

Vellykket årsmøte i Bekkestua Vel

Og vi fikk et meget interessant foredrag fra planutvalgets leder, med stort engasjement og muligheter for innspill fra salen. Det viktigste budskapet til Eirik T Bøe var: Styr utbyggerne tøffere og mer firkanta!

Les mer
Du er vel medlem av Bekkestua Vel?

Du er vel medlem av Bekkestua Vel?

Vi håper alle som bor innenfor velgrensa ønsker å stå som medlem i velforeningen. Husk også hageavfallsinnsamlingen på våren er kun for betalende velmedlemmer. Bildet viser vel-grensene.

Les mer
Følg oss også på Facebook