Gjønnestunnellen

Gjønnestunnellen

Publisert av Ragnar Skauby den 20.10.18.

Området til reguleringsplanen for E18 Lysaker - Ramstadsletta

Reguleringsplanen for strekningen er godkjent, og vi har startet byggeplanleggingen. Arbeidet med å lage byggeplan for et så omfattende prosjekt tar ca to år og omfatter i korte trekk E18 fra Lysaker til Ramstadsletta med tverrforbindelse til Fornebu og Gjønnes. Vi planlegger å starte anleggsarbeidene høsten 2019, so alt kan stå ferdig i 2016.

Før byggestart er det mye som skal på plass. Vi fortsetter prosjekteringen helt fram til bygging for å få den best mulige løsningen.

Du som nabo til vegen vil kunne oppleve at vi er i området på ulikt vis og vi synes derfor du bør få vite hva som skjer i tiden fremover. Vi vil ta kontakt med deg dersom det er behov for å komme inn på din eiendom.

 

Gjønnestunellen – Fremdriftsplaner

Plan for utbygging av E18 rundt Bærum begynner å bli klare, og prosjektet omfatter:

·         Ny E18 fra Fornebukrysset til Ramstadsletta

·         E18 legges i 2 tuneller: Høviktunellen og Stabekklokket

·         Tverrforbindelsen fra E18 ved Strand til Gjønnes – Gjønnestunellen

·         Tverrforbindelse fa E18 til Fornebu Arena, Vestre lenke

·         Bussveg fra Lysaker til Ramstadsletta med Stabekk busstunell og Lysaker busstunell

·         Hovedsykkelveg gjennom hele parsellen

·         Lokalveier mellom Strand og Ramstadsletta, der ny E18 legges i tunell eller under lokk
   

.