Styre Bekkestua Vel 2018 - 2019

Styre Bekkestua Vel 2018 - 2019

Publisert av Ragnar Skauby den 18.10.18. Oppdatert 25.04.19.

Bekkestua Vel. Styre 2018/2019

 

a.       Gry Thune Young. Styreleder

·         Oppgaver: Møteinnkallinger, Årsberetning, primær kontakt med andre vel og kommunen

·         Adresse: Frøytunveien 9, 1357 Bekkestua; gthune@online.no; tlf 920 44 307

 

b.      Turid Läckstrøm. Referent

·         Oppgaver: Referent – styremøter og årsmøter

·         Adresse: Bekkestuveien 27, 1357 Bekkestua; turidlackstrom@gmail.com; tlf 45241231

 

c.       Ragnar Skauby. Kommunikasjon

·         Oppgaver: Avis, hjemmesiden – løpende oppdatering- 

·         Adresse: Frøytunveien 1A; ragnar@skauby.no; tlf 974 24 099

 

d.      Liv Vedeler. Styremedlem

·         Oppgaver: Oppfølging mht etterfylling av sandkasser, våraksjon – hageavfall, høstaksjon, tømming av postboks;

·         Adresse: Frøytunveien 1A; livvedeler@gmail.com; tlf 97614673

 

e.      Trond Brevik. Regnskapsansvarlig

·         Oppgave: Regnskap og medlemsregister

·         Adresse: Søråsen 12, 1356 Bekkestua; trbr66@gmail.com; tlf 975 43 057;

 

Valgkomite:

f.        Endre Christensen

g.       Merete Lange