Ballerud-Kleven: Hør kommunen informere

Ballerud-Kleven: Hør kommunen informere

Publisert av Trond Brevik den 08.02.22.

Kommuneadministrasjonen vil holde en presentasjon i planutvalgsmøtet torsdag 10. februar kl 17. Du kan følge med ved oppmøte på Rådhuset eller på stream.  PS - husk høringsfrist 16. februar. Alle kan gi innspill, også privatpersoner!

Velet har fått invitasjon fra Bærum Kommune til å høre om status for Ballerud-Kleven-utbyggingsplanene. Vi anbefaler alle å logge seg på streamen og følge presentasjonen. De som var med på kommunens informasjonsmøte 24. januar fikk jo med seg at det var mye det er mange spørsmål som kan stilles. En ting er nå å bygge ned en grønn åpning sett i lys av den ekstreme utbyggingen som skjer noen få hundre meter unna på Bekkestua Sentrum. Det spørsmålet er man på en måte ferdig med i slike møter. Gitt utbygging er trafikksituasjonen et svært viktig tema. Dette har kommunen fått svært mange kritiske spørsmål til - både i informasjonsmøtet sist måned og under høringsmøtet som ble holdt live i formannskapssalen før jul. Her virker det som det er vanskelig å finne gode svar. 

Invitasjonen er gjengitt under: 

Informasjon til medvirkningsgruppen Ballerud områderegulering

Administrasjonen vil holde en presentasjon i Planutvalget 10. februar 2022 fra kl. 17.00.

Temaene det vil informeres om er oppfølging av vedtaket fra ny 1.gangsbehandling 09.12.21:

  • bearbeiding boligfeltene B1 og B2
  • muligheter for videre golfdrift
  • trafikksikkerhet Gartnerveien og Kleivveien
  • alternativ adkomst til skole/flerbrukshall via Gamle Drammensvei.

Det vil opplyses om status i arbeidet, samt vises noen foreløpige skisser.

Det er mulig å lytte til presentasjonen i Formannskapssalen på Rådhuset.

Det er også mulig å følge presentasjonen via streaming eller å se på opptaket etterpå: https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/politikk/kommune-tv/

Det vil kunne ta noen dager til opptaket vil være tilgjengelig etter selve møtet.


Hilsen

Claudia C. Gheorghe

Arkitekt/planlegger

Bærum kommune, Regulering

67 50 54 42

 

www.baerum.kommune.no