Bekkestua Sør: Rekkehus – eller blokker likevel?

Bekkestua Sør: Rekkehus – eller blokker likevel?

Publisert av Trond Brevik den 28.01.20.

Kommunens planutvalg gikk nylig inn for småhusutbygging for Bekkestua Sør. Men bakom lurer blokkalternativet fortsatt.

Reguleringsavdelingen i kommunen har hatt møter med utbygger. I tråd med planutvalgets beslutning har de diskutert hvordan en rekkehusutbygging på jordet mellom Kolsåsbanen og Kleivveien kan se ut. Det skal ikke være biladkomst fra Kleivveien. Alle beboerne i rekkehusene skal parkere langs med T-banelinja. Se bilde. For øvrig spøker det for den lille skogen opp mot Gjønnes T bane – her skal en framtidig barnehage ha alt som lekeplass, innenfor barnehagegjerdet.

Ingen detaljer er enda besluttet og ifølge saksbehandler hos Bærum Kommune eksisterer fortsatt et blokkalternativ, med bilparkering under blokkene. I følge møtereferatet fra kommunens møte med utbyggerne er høydene på blokkene, utenom heisoppbyggene,  omtrent den samme som for rekkehusene.

Kommunen planlegger en informasjonsdag om denne og andre planlagte utbygginger på Bekkestua torsdag 13 februar, kl 16-20 på Bekkestua Bibliotek.