Bekkestua Vels spørsmål til formannskapet

Bekkestua Vels spørsmål til formannskapet

Publisert av Trond Brevik den 03.11.21.

Bekkestua - hvem ivaretar det store bildet?

Bekkestua Vel setter stor pris på at vi som representanter for innbyggerne får en slik mulighet til å møte formannskapet. Vi har gjennom årene benyttet anledningen til å ta opp store og små saker. Denne gangen ønsker vi å ta opp den største saken av alle. Det som skjer rundt oss i Bekkestua Vel nå er det mest dramatiske i vellets 99-årige historie. Velforeningen har avfunnet seg med kommunens såkalt klimakloke strategi, med tett og høy utbygging i Bekkestua sentrum og bevaring av grønt og småhusområder utenfor. Så må vi riktignok si at Bekkestua sentrum, med sine blokker, blir gjort noe større enn hva vi hadde sett for oss.

Vi ønsker ikke her å stille spørsmål ved enkeltsaker under politisk behandling. Og det er et utall pågående saker – symptomatisk nettopp for utviklingen rundt oss. Det vi ønsker å stille spørsmål om er: I jungelen av alle disse pågående saker – hvem sørger for å ivareta det store bildet? Hvem tenker på hvordan de skal leve alle disse nye Bekkestua-boerne? Mange av dem er våre framtidige beboere i Bekkestua Vels område. Men hvor skal eksisterende og nye velmedlemmer ha sine pusterom, sine spaserturer, sin natur å gå i, hvile øynene i?

Når vi følger alle disse pågående enkeltsaker, som vi altså ikke skal spørre om, så er vi bekymret. Vi greier ikke se hvem som tar vare på helheten, nærmiljøklokskapen, ser det store bildet.

I hvert enkelt prosjekt, om det er på den grønneste flekken i området, så bringes jo sentrums-tankegangen inn! Utbyggerne forstår vi jo – de gjør bare jobben med å maksimere verdiene for sine aksjonærer. Det er som forventet og ingen ting galt i det.

Men også kommuneadministrasjonen ser ut til å være mer begeistret dess høyere og tettere, og mer klimaklokt i deres øyne. Også utenfor Bekkestua sentrum.

Vi, som skal bevare vellets beboeres interesser, nåværende og fremtidige, er bekymret.

Hvem evner å se det store bildet og tar det med seg inn i beslutningene?

Hvordan skal alle våre nye vel-beboere leve – hvor skal de gå tur, hvor skal de hvile hode og øye? Og hvor skal barna leke?

Når Bekkestua får flere innbyggere enn noensinne er det da ikke enda viktigere å bevare et grønnere og mer åpent nærmiljø i og rundt tettstedet «Bekkebystua»?