Det vi trenger er barnefamilier

Det vi trenger er barnefamilier

Publisert av Trond Brevik den 25.08.19.

Bekkestua og nærmiljøet trenger nå flere barnefamiler og ikke flere gamlinger og rullatorer. Dette er budskapet fra 
Styreleder Arne Giving i Bekkestuas Syd og leder for Bekkestua Vel, Gry Thune Young i helgas Budstikka.  I klartekst - det betyr småhus og rekkehus. Ikke blokker, eller "leilighetsbygg" som utbyggerne kaller det. 

Dette er et viktig budskap til politikerne som snart skal vedta hvordan utbyggingen Bekkestua Sør skal være. 

Som Budstikka skriver: 

29. august skal planutvalget ta stilling til volum og høyder for utbyggingen i området Frøytun og Bekkestujordet, også kalt Bekkestua Sør. Hele utbyggingsområdet er på 33 mål, og ligger på jordet mellom T-banelinjen og Frøytunveien og Kleivveien.

Saken kan du lese her (krever at du abonnerer): 

https://www.budstikka.no/boligbygging/beboeroppror-pa-bekkestua-vi-kan-ikke-ha-et-rullator-samfunn/320374!/