Digitalt årsmøte tirsdag 23. mars kl 1900

Digitalt årsmøte tirsdag 23. mars kl 1900

Publisert av Trond Brevik den 05.03.21.

Årsmøte i Bekkestua Vel

Tirsdag 23. mars 2021 kl. 1900.

Temadel med planutvalgsmedlemmene Elisabeth Gjølme og Mathias Opdal Weseth fra Høyre. De snakker om utbygginger i vårt område: Ballerud/Kleven, Gamle Ringeriksvei 30, Bekkestua Sør og Kleivveien Nord.

Digitalt møte. Påmelding ved å sende mail til  bekkestuavelforening@gmail.com  så snart som mulig og senest en time før møtet.  Du vil da få tilsendt invitasjon til det digitale årsmøtet på Teams.

Årsmøtesaker

 1. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 som skriver under referatet
 2. Styrets beretning og regnskap for 2020
 3. Innmeldte saker
 4. Oppgaver i kommende år
 5. Budsjett 2021
 6. Valg
  1. Valg av styre i Bekkestua Vel
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomite
 7. Eventuelt
 8. Innlegg fra Elisabeth Gjølme (H), nestleder i planutvalget og fraksjonsleder for Høyres gruppe i planutvalget, og Mathias Opdal Weseth (H), medlem av planutvalget: Utbygginger i og rundt Bekkestua Vel.  Ballerud/Kleven, Gamle Ringeriksvei 30, Bekkestua Sør og Kleivveien Nord.