Forsvar for vår lille skog

Forsvar for vår lille skog

Publisert av Trond Brevik den 24.09.19.

Bevar skogholtet ved Bekkestua Sør, sier Naturvernforbundet i Bærum i et innlegg i Budstikka. Naturvernforbundets styremedlem Finn Otto Kvillum gir en god beskrivelse av den lille skogen mellom Kleivveien og Bærumsveien, i sørenden av Bekkestuajordet. Naturvernforbundet foreslår ingen gjenbygging, men derimot en park på Bekkestuajordet. 

Skogen er en av veldig få grønne lunger i dette området, og er viktig for både folk, fugler og dyr. Tar du snarveien gjennom skogen føler du deg som et bedre menneske etterpå. 

Selv om det ikke er kommet detaljerte planer for Bekkestua Sør – utbyggingen enda, har tidlige skisser indikert blant annet en barnehage der, slik at ikke mye blir igjen av skogen.

Kvillum trekker fram verdien av artsmangfold og fugleliv og skriver: «Skogholtet ved Gjønnes er ikke stort, men kan likevel bli et eksempel på den negative bit-for-bit nedbyggingen av arters leveområder. Dette må det bli slutt på.» Kvillum og Naturvernforbundet avslutter innlegget med et kjempegodt forslag, som vi vel er mange som kan slutte oss til: «Vi foreslår at Bærum kommune kjøper jordet (som tidligere tilhørte Gjønnes gård og ble kalt Bekkemyr) og legger det ut som et kombinert park- og friluftsområde. Dette vil da bli et ypperlig friområde for Bekkestua og omegns befolkning. Ikke bare bevares da skogholtet med sitt artsmangfold og fugleliv, men jordet blir liggende der som en jordreserve.»

 

Artikkelen kan leses her:

https://www.budstikka.no/debatt/bevar-skogholtet-ved-bekkestua-sor/489407!/