Grendehus på Kleven Gård?

Grendehus på Kleven Gård?

Publisert av Trond Brevik den 28.09.22.

I dag arrangerer utbygger Ferd åpen dag på Kleven gård. I sitt innlegg i Budstikka har vår styremedlem Anne Beth Moslet kommet med sine ønsker til Ferd, og til Ferds eiere, familien Andresen. 

 

Innlegget kan også leses i Budstikkas nettutgave (med bilder)

https://www.budstikka.no/grendehus-pa-kleven-gard/o/5-55-1275298

 

Dette er teksten uten bilder: 

 

Grendehus på Kleven gård?Av 

Tusen takk til det familieeide investeringsselskapet Ferd, som eies av Johan H. Andresen og hans to døtre, Katharina og Alexandra, for å la Bekkestua vel få benytte Kleven gård til et arrangement i forbindelse med velets 100-årsjubileum. Dette medførte at velet delte ut sin Vel-avis med en invitasjon til innbyggerne i velet om å delta på terrengløp og natursti for både barn og voksne på Kleven gård søndag 11. september. Responsen var overveldende. Mer enn hundre barn og voksne deltok.

Med hjelp av spreke håndballjenter (J 14) fra Haslum Idrettslag og velets styre med Trond Brevik i spissen ble dette en fantastisk opplevelsesdag for velets beboere.

Nå kan vi kanskje håpe på at en utbygger som Ferd Eiendom, setter en ny agenda for trivselsfremmende bevaring av gamle hus og grønne områder på Bekkestua. For i tillegg til å la velet lage «familiefest» på Kleven gård 11. september delte Ferd Eiendom samtidig ut en invitasjon til nok et nabotreff på Kleven gård onsdag 28. september med blant annet følgende innbydende ord: «Gode nabolag skapes gjennom engasjement og samarbeid. Vi ønsker at Kleven Gård skal bli et godt sted å bo, leve og leke og at det skal tilføre hele nærmiljøet gode opplevelser. Vi trenger dine ideer, tanker og meninger for å få dette til.»

Dette er en invitasjon til dialog som Bekkestua vel tar vel imot. Vi oppfordrer alle interesserte til å komme for å gi Ferd Eiendom innspill om fremtidige ønsker for Kleven gård.

Det er uten tvil mange på Bekkestua som er bekymret for den store «blokkbyen» som har vokst frem på få år. Vi ser allerede konturene av den siste bebyggelsen med elleve fem etasjers blokker i Kleivveien Nord. Ytterligere bebyggelse rundt Kleven gård, Ballerud og Gamle Ringeriksvei er på trappene.

Ferd Eiendom er en av mange utbyggere som former fremtidens Bekkestua. Det at innbyggerne nå tas med på råd, er et godt tegn. Det gir Bekkestuas befolkning håp om at det er mulig å bevare mer av våre grønne naturverdier, enn det mange så langt har trodd.

I et levende nærmiljø vil det være gull verdt å bevare en kulturarv som Kleven gård. Både låven og de små husene egner seg ypperlig til grendehus, med aktiviteter av ymse slag, innlemmet i en liten park eller det varaordfører Siw Wikan har kalt «Pocket Parks».

Jeg oppfordrer både Johan H. Andresen og hans døtre Katharina og Alexandra til å være med å prege Bekkestuas fremtid ved å samstemme natur og bomiljø på en visjonær og nyskapende måte. Den yngre generasjon kan muligens gi endringene en ny dimensjon.

Dersom dialogen på møte mellom beboere og utbyggere på Kleven gård 28. september er åpen og inkluderende, kan dette igjen få ringvirkninger for debatten om den neste verneverdige bygningen på Bekkestua på den lille hjørnetomten Kleivveien / Gamle Ringeriksvei 30.

Dermed kan Bærums eldste handelshus, Grov-gården, med tilstøtende verneverdig natur, bli et historisk og vakkert monument i stedet for å raseres til fordel for tre nye fire etasjes boligblokker vis-a-vis de elleve som nå bygges på andre siden av veien.

Kunsten å bygge nye boligområder med varige boverdier er å samstemme nødvendig utbygging med kultur- og naturvern.