Hageavfall - Statusrapport fra Renova

Hageavfall - Statusrapport fra Renova

Publisert av Trond Brevik den 15.05.20.

Her er mailen vi fikk fra RENOVA i dag: 

Hei,

Dette er et litt standarisert svar, til velforeninger og velmedlemmer vedr. fremdriften for hageavfallinnsamlingene.

 

  1. Siden mange har hatt svært god tid hjemme de siste seks-syv ukene, grunnet korona, så har vi sett at det i mange av vellene er nær det dobbelte av vanlig mengde og i alle vel mye mer enn normalt. Dette gjør at vi bruker adskillig mer tid enn planlagt på hvert vel. Dette igjen har forskjøvet oppstartsdato for mange av vellene som kommer etter de første vi gjorde oss ferdig hos.

 

  1. Vi har også hatt en mange polske ansatte i 14-dagers korona-karantene etter at de kom tilbake fra påskeferie i hjemlandet. (De fikk først 14 dagers karantene i hjemlandet, deretter en uke «i det fri» og så 14 dager karantene i Norge, så de ble borte fra arbeid i fem uker istedenfor en-to uker som er vanlig….) Dette har gjort at vi har hatt færre mannskaper enn normalt i den første perioden av innsamlingen, men fra 7. mai ble alle mann endelig ferdige med karantenen, så da økte vi innsamlingstakten betydelig mer.

 

  1. Vi vil derfor, pga. kombinasjonen av veldig mye mer hageavfall enn normalt samt ansatte i karantene dessverre ikke klare å bli ferdige med alt i alle vellene, men vi prøver å hente i de største veiene først, der flest folk ferdes.

 

  1. Nå kjører vi daglig med 5 komprimatorbiler og 15 mann bare med hageavfallinnsamling, så det hentes mye pr. dag. Men på den annen side er det mange vel og mye å hente. Vi kommer til å kjøre helt til langt på ettermiddagen 16. mai, for å få med så mye som mulig.

 

 

Vi står på alt vi kan, men håper dere har forståelse for at det i disse korona-tider er helt andre forhold enn normalt for de fleste av oss, og at dette da også har hatt stor innvirkning på hageavfallinnsamlingene.

Vi fortsetter selvfølgelig neste uke med innsamling av det vi ikke rekker å hente før 17. mai.

Jeg ber dere være greie og ikke ringe oss for å purre oss, - siden vi allerede jobber så hardt vi kan med dette.

 

Så vil jeg til slutt ønske alle en riktig hyggelig 17. mai, selv om det ligger hageavfall igjen i en del veier. Det er «heldigvis» ikke barnetog i år, og jeg håper dere forsøker å se dette i et litt større perspektiv;  -verden går videre selv om noe hageavfall ligger igjen. Det finnes mange andre problemer i disse koronatider, som er av langt større viktighet…..

 

 

Med vennlig hilsen

 

Tor Gard Skjoldhammer

Daglig leder

Kontor: 22 10 10 10    Mob. 92 44 84 02 

tor@renova.no