Hvem vil gjøre en innsats for nærmiljøet?

Hvem vil gjøre en innsats for nærmiljøet?

Publisert av Trond Brevik den 23.03.22.

Nå må vi få flere med oss! Det er bønnen fra Gry og Trond i velstyret! Vi får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger for jobben vi gjør for nærmiljøet. Men vi kunne gjort så mye mye mer om vi var flere til å dele på arbeidet.   

Så voldsomt mye arbeid er det riktignok ikke. Men det er også noe med å ha en spredning på styresammensetningen. Vi bør ha folk i ulike livsfaser, fra ulike deler av vellet. Spesielt ønsker vi foreldre som har unger i barnehage eller skole. -Småbarnsforeldrene vet jo mye bedre enn meg hvor skoen trykker for eksempel når det gjelder trafikk og lekeplasser, sier styreleder Gry Thune Young.

Informasjonsansvarlig Trond Brevik kunne også tenkt seg mer impulser og hjelp. -Informasjonsarbeidet er en viktig del av det vi driver med. Vi prøver å fortelle om det som skjer slik at ingen ting skal gå under radaren og plutselig være besluttet. Men Trond trekker fram at vi helt sikkert kunne kommunisert og arbeidet mye bedre, om vi hadde en bredere sammensetning av styret. 

Siste år har velforeningen hatt seks styremøter, hvert møte på ca 1 time til 90 minutter. -Gry er en effektiv møteleder, sier Trond. Utenom styremøtene arbeider vi litt med informasjonsarbeid og det vi kan kalle lobbyarbeid mot kommune og politikere. 

Kan du selv, eller vet du noen som kunne passet i vårt styre? Eventuelt noen som kunne hjulpet til uten å sitte i styret? Ta kontakt med en av våre nåværende styremedlemmer: 

Gry Thune Young

Frøytunveien 9

920 44 307

Styrets leder

 

Trond Brevik

Søråsen 12

975 43 057

Kommunikasjon

 

Petra Zellén

Bærumsveien 225C

992 21 010

Sekretær

 

Nina Rygh

Kleivjordet 7

911 24 119

 

PÅ VALG

Anne Beth Moslet

Bærumsveien 236

416 17 809

 

 

Tord Johansen

Søråsen 14B

905 76364

Kasserer

PÅ VALG

 

 

Bilde: Styreleder Gry Thune Young og Informasjonsansvarlig Trond Brevik.