Innsamling av hageavfall for betalende medlemmer

Innsamling av hageavfall for betalende medlemmer

Publisert av Trond Brevik den 20.04.21. Oppdatert 25.04.21.

Bekkestua Vel arrangerer hageavfallinnsamling for våre betalende medlemmer. Avfallet må være satt ut innen 3. mai.   Krav om medlemskontingent er sendt ut til våre medlemmer tidligere i april. Har du ikke hørt noe fra oss så send oss en mail: bekkestuavelforening@gmail.com.  Medlemskontingent er kr 220 for de som bor i enebolig/rekkehus. For de som bor i leiligheter er kontingenten kr 110, og betales da ikke enkeltvis men av sameiet som betaler felles for alle.

Her er instruksene fra Renova som skal gjøre innsamlingsjobben for oss: 

1. Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00. Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde. Våre biler er store, 10 meter lange komprimatorbiler, som veier ca. 20 tonn. De som bor i stikkveier som kan være for små for disse bilene må sette hageavfallet ut til større vei.

2. Hageavfall som evt. blir fremsatt etter at bilene har passert, vil normalt ikke bli hentet. Dersom vi ikke har kjørt i veien i det hele tatt, kan folk imidlertid sette ut helt til vi har passert.

3. Siden vi i denne perioden henter hos svært mange vel, vi vil ikke ha tid til å komme tilbake og hente hos enkeltkunder som ringer og sier at de ikke rakk å sette ut i tide. Det samme gjelder om enkeltkunder har satt hageavfallet så lite synlig at våre mannskaper ikke lett ser det ved passering av husstanden.

4. Hageavfallet må settes ut til godt kjørbar vei for lastebil, i plastsekker, gjerne slik at 2-4 naboer setter sekkene litt samlet. Sekkene kan stå åpne eller knytes. De må ikke være så tunge at de revner ved løfting.

5. Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv, - og ikke stein, papir el.l.

6. Kvister må buntes med tynn snor i lengder på maksimum ca. 2 meter, med maksimum tykkelse 15 cm, og i bunter som greit kan løftes av en voksen person. Lengre/tykkere kvister kan evt. bli lagt igjen. Kvister som ligger løst i en haug, vil normalt ikke bli hentet.

 

Renova planlegger å gjøre innsamlingen i vårt vel mellom 3. mai og 17. mai. 

PS: lurer du på om du bor innenfor Bekkestua Vels område? Se grensene på kartet under.