Interessante foredrag fra Udnes og Seberg

Interessante foredrag fra Udnes og Seberg

Publisert av Trond Brevik den 08.05.19.

De mange frammøtte på vårt årsmøte 7. mai fikk med seg to svært interessante foredrag om utviklingen på Bekkestua.

Reguleringssjefen for Bærum Kommune, Kjell Seberg, fortalte om planene for utviklingen av Bekkestua og fikk mange spørsmål fra salen. De største endringene som er nært forestående er «Bekkestua Nord», området ved Coop Mega og Rema 1000. Her vil anleggsarbeidene starte allerede til høsten og holde på til våren 2022. Reguleringssjef Seberg fortalte også det siste fra utviklingsarbeidet med Ballerud. Kommuneadministrasjonen har her informert utbyggerne, Ferd og Selvaag Bolig, om at skoletomta krever betraktelig større areal enn tidligere antatt, og at det økte skolearealet ville gi mindre areal til boligbygging.

Varaordfører og leder i kommunens planutvalg, Ole Kristian Udnes, fortalte hvordan han ser at Bekkestua nå har nådd grensen for vekst. Det vil si ut over det som er vedtatt allerede. Han sa at som politiker så han det nå som viktig å ta hensyn til omgivelsene, og at man måtte være veldig forsiktig med hensyn på høyden på nye hus. Noe forsamlingen likte å høre. Riktignok ble det ikke sagt noe helt konkret om hva han går inn for og tror vil bli besluttet på Bekkestuajordet, også kalt Bekkestua-myra eller Bekkestua Sør.  Varaordføreren og den sentrale Høyre-mannen fortalte også om sitt personlige ønske for hva som burde skje på brannstasjonstomta når brannstasjonen etter planen skal flyttes. Det han ønsket seg var en grønn lunge i form av en liten bypark for Bekkestua – selvsagt også en populær tanke på årsmøtet i Bekkestua Vel.

Se egen artikkel som omhandler de mer ordinære årsmøte-sakene.