Nærmiljøkloke valg - Gry og Trond i Budstikka

Nærmiljøkloke valg - Gry og Trond i Budstikka

Publisert av Trond Brevik den 16.06.21.

Nærmiljøkloke valg for Ballerud/Kleven

Gry Thune Young og Trond Brevik, styreleder og styremedlem i Bekkestua vel

16. juni 2021, kl 07:13

I disse dager bestemmes skjebnen til Ballerud/Kleven-området, et grøntområde som ligger midt blant småhusbebyggelsen utenfor Bekkestua Sentrum, men samtidig innenfor nærmiljøet til et stadig mer befolkningstett Bekkestua Sentrum. 

Utbyggerne prøver finne argumenter for flest mulig blokker på området, og det skal vi ikke klandre dem for. Det må forventes at en utbygger arbeider for best mulig økonomisk gevinst. 

Vi i Bekkestua vels styre er derimot mer forundret over kommuneadministrasjonens utbyggingsiver. 

Nå bygges store blokker ved hvert kryss i Bekkestua Sentrum, og i tillegg skal vi utvide Bekkestua Sentrum i retning Stabekk, ved å rive småhusene i et større område for å bygge 11 blokker i prosjektet «Bekkestua Have.» 

Sett bort fra den planlagte utvidelsen av Bekkestua Sentrum, har velforeningen støttet kommunens arealstrategi: om å bygge høyt, tett og derved «klimaklokt» i et kollektivknutepunkt som Bekkestua Sentrum – men samtidig å bevare småhus- og grøntområder rundt. 

Med en så voldsom sentrumsfortetting syns vi likevel det er merkelig at kommunens reguleringsetat i så stor grad ser bort fra nærmiljøhensyn og ønsker bygge høyt og tett både i sentrum og i småhus- og grøntområdene rundt.

Vi vil særlig advare mot å ta en så viktig beslutning for nærmiljøet før vi har sett konsekvensen av hva som faktisk allerede er besluttet for Bekkestua Sentrum. 

Gigantprosjektet Bekkestua Have er altså besluttet, leilighetene er i salg, men øverst i Kleivveien er det fortsatt tilsynelatende småhusidyll og ingen riving er startet. 

Akkurat i dag kan det altså se ut som om området tåler en mye tettere bebyggelse. Om noen år, når allerede besluttede utbygginger er gjennomført, frykter vi derimot at vi en dag vil våkne og se det nye Stor-Bekkestua Sentrum høyt, tett og klimaklokt, samtidig som vi har bygd ned småhus- og grøntområder der det skulle vært litt pusterom utenfor sentrumsområdet.

Bekkestua vel mener:

1. Bekkestua vel har vært positive til kommunens arealstrategi om fortetting av kollektivknutepunkter som Bekkestua Sentrum og restriktiv utbyggingspolitikk i småhusområdene for å opprettholde strøkenes karakter.

2. Bekkestua vel har også vært positive til kommunens strategi om å bevare Bærums særpreg med grønne landskaper, å sikre nok areal til rekreasjonsformål samt å sikre tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet.

3. Bekkestua vel mener derfor om planene for Ballerud/Kleven:

  • Planene er helt i strid med arealstrategien. Ballerud/Kleven ligger midt i et småhusområde og er ikke et kollektivknutepunkt slik som Bekkestua Sentrum.
  • Bekkestua Sentrum bygges allerede svært høyt og tett og utvides snart med den største utbyggingen av alle – 11 blokker i Kleivveien Nord er besluttet, men enda ikke påbegynt.
  • Den sterke befolkningsøkningen med de pågående og forestående utbygginger på Bekkestua er i seg selv et argument for sikre tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet.
  • Et tilleggsmoment for Ballerud/Kleven er de svært problematiske trafikkforholdene i allerede underdimensjonerte småveier – problemet blir større dess større utbyggingen blir.

4. Det nærmiljøkloke valg vil være å enten bevare området som grøntområde, eller sekundært å tillatte en svært begrenset utbygging med småhus som passer inn i strøket og gir en akseptabel trafikkbelastning.

 

Budstikkas artikkel