Naturvernforbundet: Bevar det grønne Bekkestua!

Naturvernforbundet: Bevar det grønne Bekkestua!

Publisert av Trond Brevik den 25.01.21.

Vi oppfordrer planutvalget til å reversere utbyggingsplanene på Ballerud-Kleven gård, skriver Sunniva Schjetne på vegne av Naturvernforbundet i Bærum i Budstikka i dag.

 

Her er Sunnivas innlegg:

Mangfoldig, grønn og urban er føringer for Bærum kommunes arbeid med utviklingen av Bekkestua, i henhold til kommunens nettsider. 

Området Ballerud-Kleven gård, Johs Faales vei 80–100 – Kleivveien 22, inneholder jordbruksareal, naturverdier og kulturmiljøet Kleven gård. Kleven gård er registrert som kulturminne. Det er få slike gårdstun igjen i byggesonen. 

I tillegg er Ballerud både et lokalt grøntområde og en del av en større grønnstruktur. Området er viktig for dem som bor på og rundt Bekkestua. Kommunens egen områdeanalyse fra 2016 beskriver området som «preget av fine koller og åpent jordbrukslandskap.»

Naturvernforbundet i Bærum har sammen med Bærum lokallag av Fortidsminneforeningen, Høvik vel, Johs Faales vei sameier og Bekkestua vel henvendt seg til planutvalget i Bærum kommune for å reversere de omfattende utbyggingsplanene på Ballerud-Kleven gård.

Bekkestua med tilliggende områder fortettes. Siden 2016 er det gjennomført en omfattende utbygging på Skallum, Gjønnesjordet og i Bekkestua sentrum. I tillegg står utbygginger for tur langs vestsiden av Bærumsveien mellom sentrum og Gjønnes T-banestasjon, Bekkestumyra (Bekkestua Sør), Kleivveien Nord og Ballerud-Kleven gård.

Det er sterke krefter for en utvikling av et tett og urbant Bekkestua. Vi etterlyser den samme satsingen på det grønne Bekkestua. Det kan virke som Bekkestua-området mangler en strategi for grøntområder og grønnstruktur.

Kommuneplanens arealdel er virkemiddelet for å ivareta grønnstruktur og naturverdier. Gjennom planprogrammet har kommunen vedtatt at sammenhengende grøntdrag og grønne lunger skal ivaretas og styrkes. Ballerud-Kleven gård er en del av en forholdsvis sammenhengende grønnstruktur mellom Gjønnesparken ved Gamle Ringeriksvei vei og Høvik.

Naturvernforbundet i Bærum oppfordrer planutvalget til å reversere utbyggingsplanene på Ballerud-Kleven gård.

 

Les også innlegget her:

https://www.budstikka.no/debatt/ta-vare-pa-grontomrade-pa-bekkestua/622942!/

Bilde: Naturvernforbundets styremedlem Sunniva Schjetne foran Kleven-Ballerud-området, som er planlagt bebygd tett med boliger.