Referat fra medvirkningsmøtet Ballerud

Referat fra medvirkningsmøtet Ballerud

Publisert av Trond Brevik den 06.09.20.

Her er møtedokumenter fra kommunens medvirkningsmøtet. Både referat og presentasjoner er interessante. Det er mye som vil få svært store konsekvenser for nærmiljøet.

Ballerud skal få en barneskole med 4 paralleller med tilhørende flerbrukshall, altså en idrettshall. Dessuten en barnehage for 150 barn. Selv om skolegrensene går slik at ingen elev vil ha særlig mer enn 1 kilometer gangavstand til skolen, så blir det nok en del bilkjøring med unger til og fra skolen.  En positiv konsekvens av skoleplanene er selvsagt at lokale barn får en fint beliggende skole der vi bor. Dessuten er det regler for arealbehov for skole og barnehage, som reduserer arealet som kan brukes til nytt boligområde.

Når det gjelder trafikksituasjonen sier kommunen at Ballerud barnehage, skole og boligområde skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet med mål om en svært høy andel gående og syklende. Ingen kan vel være imot det. Om et av virkemidlene da blir å begrense antall parkeringsplasser må man selvsagt være oppmerksom på hva som skjer med parkering og trafikk i nærliggende småveier.

Bla gjennom dokumentene. Dette var bare noen momenter, og her er det enda mye som ikke er bestemt. Om du vil påvirke utviklingen så er nok en ide å kontakte din politiker i Kommunestyre eller planutvalg. Som reguleringssjefen sier – de skal styre ut fra de politiske signaler som blir gitt.

 

 

Ballerud Kleven_presentasjon medvirkningsmøte 2020 0902_ (002).pdf
Ballerud områderegulering - møte med medvirkningsgruppe_02.09.20_Baerum kommune_.pdf
Referat fra medvirkningsgruppemøte 02.09.20 - Ballerud - Johs Faales vei 80-10.pdf