Rivingen i gang – nye meglergården

Rivingen i gang – nye meglergården

Publisert av Trond Brevik den 09.08.19.

For den som er i tvil – det skal fortsatt både rives og bygges på Bekkestua. Rivingen av gamle Meglergården er i gang.

Det som rives er det gamle trehuset og murbygningen som ligger mellom REMA 1000 og biblioteket. Her skal det komme en blokk, og så skal COOP MEGA-butikken flytte til første etasje. Eksisterende COOP-bygning, som strengt tatt ikke er så veldig pen, skal da på sikt rives og erstattes med et nytt bygg. Det er også planlagt en bedre trafikkløsning, og det kan være på sin plass. Dagens uoversiktelige miks av parkeringsplass, biltrafikk, syklende og gående er ikke god. Blant annet går skoleveien til mange av elevene på den internasjonale skolen over den nåværende parkeringsplassen ved COOP MEGA.

Den observante leser vil kanskje vite at dette er noen få meter utenfor grensen for Bekkestua Vel, som går opp til og med Bekkestua Senter.  Ja det er riktig, men vi sogner til Bekkestua Sentrum og går ut fra at våre medlemmer har interesse av hva som skjer i hele vårt sentrum.

 

Bilder: Ragnar Skauby og Meglergårdens hjemmeside.