Ta en tenkepause!

Ta en tenkepause!

Publisert av Trond Brevik den 20.05.21.

I sitt siste innlegg i Budstikka skryter Anne Beth Moslet av Høyreleder Siw Wikan som stemte mot eget parti da kommunestyret behandlet monsterutbyggingen i Kleivveien Nord - "Bekkestua Have". Anne Beth mener i likhet med Siw Wikan at prosjektet blir for voldsomt og sier også vi må tenke på menneskene som skal bo og trives på Bekkestua også i fremtiden.

Dette er Anne Beth Moslets artikkel slik den sto på trykk i Budstikka: 

 

Wikan lytter til velgerne

 

Anne Beth Moslet, Bekkestua, stortingskandidat for Helsepartiet i Akershus

10. mai 2021, kl 07:15

Utbyggingen på Bekkestua bør nå settes på vent. Ordføreren bør samstemme seg med varaordføreren.

Det var gledelig å se at varaordfører Siw Wikan stemte imot sitt eget parti i kommunestyremøte i Bærum onsdag 28. april. Det var gudskjelov flere som stemte imot utbyggingen av «Bekkestua Have» i Kleivveien Nord, som til tross av det vakre navnet, er en gigantisk utbygging tilsvarende to fotballbaner med 215 leiligheter i tre til fem etasjer.

– Fem etasjer mener jeg blir for høyt. Det vil ikke gi en stor nok overgang til eksisterende bebyggelse» sa Siw Wikan og støtter derved flere i kommunestyret som tidligere har sendt hele dette gigantiske utbyggingsprosjektet til utbygger Profier i retur.

Motstanden støttes også av tidligere leder for planutvalget, Ole Kristian Udnes (H), som mente at fem etasjers blokker ned mot Stabekk skole og småhusområdene ikke ville se bra ut og oppfordret utbygger og planutvalget å se nærmere på denne delen av planforslaget. Til tross for dette ble forslaget vedtatt.

Det at ordfører Hammer Krog til tross for økende motstand i egne rekker og til tross for en kontinuerlig og massiv motstand fra mange beboere på Bekkestua, inklusive Bekkestua vel, ikke firer en eneste millimeter, er urovekkende og lite tillitvekkende.

Det ordfører Hammer Krog nå burde innse, er at hun har tøyet velgernes tålmodighet vel langt. Det hadde vært klokt – og et håndslag til befolkningen – om ordføreren nå bremset sin egen godvilje overfor utbyggerne og tar noe mer hensyn til befolkningens ønsker. «Bekkestua Have» ville gli bedre inn i omgivelsene med en lavere bebyggelse.

Bebyggelsen hadde harmonert mye bedre dersom arkitektene hadde tegnet hele prosjektet på ny med en avtrappet form fra tre etasjer og ned til én etasje med små kafeer og butikker på gateplan. 

Da hadde vi fått et Bekkestua mer i pakt med stedets identitet slik varaordføreren ønsker.

Jeg håper nå, sammen med Bekkestua vel, hvor jeg nå er valgt inn som styremedlem, at flertallet i Bærum kommunestyre lytter til de mange signalene fra Bekkestua vel i denne saken.

I det siste brevet til Bærum kommune fra Bekkestua vel ber lederen Gry Thune Young kommunepolitikerne ta en liten pust i bakken også når det gjelder utbyggingen av det lille jordet kalt Bekkestua Sør.

Der er det nå planlagt 72 boenheter – med inntil tre etasjer – så tett at det nærmest blir helt umulig å ferdes mellom boligene og enda mindre trives. Det bli knapt plass til en liten inneklemt lekeplass for de minste. Her foreslår velforeningen at dette siste friarealet nær Bekkestua deles i to med en park i midten med trær og benker.

Så ta en tenkepause, kjære kommunestyre. Tenk på menneskene som skal bo og trives på Bekkestua også i fremtiden.