Tiden er over for Øvre Kleivveien

Tiden er over for Øvre Kleivveien

Publisert av Trond Brevik den 21.09.21.
Skal du se boligstrøket øverst i Kleivveien før de saneres og erstattes av 11 blokker: Da bør du skynde deg!  Husene begynner å se veldig fraflyttet ut og inngjerding står klar til å settes opp. For de som ikke har fått det med seg: Bekkestua skal bli enda mer klimaklokt. Her skal folk bo i blokk og reise kollektivt til byen. Ja, pensjonistene skal ta banen på sine teaterturer, ikke kjøre privatbil! 

I tillegg til massiv blokkbygging rundt kryssene i dagens Bekkestua Sentrum så skal sentrumsområdet altså utvides her i retning Stabekk. Velforeningen har akseptert klimakklok-strategien med høy og tett bygging i sentrum og klager ikke - selv om Bekkestua sentrum kanskje blir gjort litt større enn vi hadde sett for oss. 

Men det som er viktig er den andre delen av strategien: At utenfor det høye og tette sentrumsområdet skal vi bevare grønne lunger  og småhusområder. Dette blir enda viktigere nå med så mange nye beboere i Stor-Bekkestua Sentrum. Samtidig ser vi de grønne flekkene både på Kleven/Ballerud og Bekkestua Sør - jordet også er under press, både utbyggere og kommuneadministrasjon ser ut til å ønske seg tettest mulig gjenbygging også her. La oss håpe politikerne greier å styre utviklingen i tråd med partiprogrammene de er valgt inn på.