Vellykket årsmøte

Vellykket årsmøte

Publisert av Trond Brevik den 07.05.19. Oppdatert 08.05.19.

Vel 80 medlemmer møtte opp til vårt årsmøte på Bekkestua Bibliotek tirsdag 7. mai.

 

Først ble de ordinære årsmøtesakene unnagjort. Det viktigste var valg av nye styremedlemmer. Liv Vedeler går ut av styret. Dessuten er det besluttet å øke antall styremedlemmer fra fem til seks. Årsmøtet valgte derfor inn to nye styremedlemmer:

  • Tord Johansen, Søråsen
  • Elisabeth Kerr Eckbo, Frøytunveien

Vi kommer tilbake med bilde av det nye styret.

Ulf Valheim ble gjenvalgt som revisor. Odd Hunsdal har hatt revisorvervet sammen med Ulf, men Odd ønsket nå å fratre. Ulf er nå velforeningens eneste revisor. Ideelt sett skulle vi hatt to av hensyn til kontinuiteten, så meld deg gjerne om du kan bidra.

Merete Lange og Endre Christensen tok gjenvalg som valgkomite.

Budsjettet ble for 2019 ble vedtatt av årsmøtet. Dermed er også det formelle grunnlaget på plass for at fakturaer for medlemskontingenter kan sendes ut i løpet av mai.

Etter møtets formelle del var det mingling med ost og tilhørende drikke. Deretter fikk vi to interessante foredrag fra Bærum kommunes reguleringssjef Kjell Seberg og Varaordfører og leder i Planutvalget, Ole Kristian Udnes. Det kommer en egen sak om dette.