Vellykket årsmøte i Bekkestua Vel

Vellykket årsmøte i Bekkestua Vel

Publisert av Trond Brevik den 13.03.20.

Og vi fikk et meget interessant foredrag fra planutvalgets leder, med stort engasjement og muligheter for innspill fra salen.

Velforeningens årsmøte ble holdt i bibliotekets store sal denne uka. Oppmøtet var også ganske bra, med et sted mellom 30 og 40 engasjerte frammøtte. Planutvalgets leder Eirik T Bøe fra Venstre orienterte bra om planlagte utbygginger rundt vårt velområde. Og han var åpen for innspill fra salen, som det var mange av. Det kanskje viktigste innspillet han fikk var en oppfordring om at kommunen måtte være litt mer instruerende og «firkanta» i sin styring av utbyggerne. Kommunen selv har veldig begrenset utredningskapasitet og utbyggerne sitter i førersetet. Når utbyggerne da får litt vage rammer, sånn som «maks tre etasjer» på Bekkestua Sør, så er det jo lett å forutse planer pepret tett med rekkehus der ikke et eneste rekkehus er en eneste centimeter under tre etasjer. Eirik Bøes parti, Venstre, har nettopp gått til valg på «vilje og styringsevne» og det er egentlig det som ble etterlyst. Det viktigste budskapet til Eirik T Bøe var altså: Styr utbyggerne tøffere og mer firkanta! Det virket som Bøe faktisk tok til seg innspillet om å styre utbyggernes planarbeid tøffere for å sikre at det ble mer i tråd med vedtatt og ønsket politikk.

Eirik Bøe mente også at de virkelig verdifulle grøntarealene i Bærum ikke er de som ligger innenfor markagrensen, men det er de grønne flekkene vi har der vi bor.

For øvrig snakket Bøe om mange relevante saker som vi får komme tilbake senere, blant annet:

  • 100-meterskogen ved Gjønnes (som i foreliggende planer skal nedlegges og bli inngjerdet barnehage, Bøe og Venstre vil bevare skogen, men vi spør oss hva mener de andre partiene?)
  • Gamle Ringeriksvei 30 (den gule hundematbutikken hvor utbygger har tegnet 5 etasjes blokker tett inntil småhusbyggelsen, men her kommer nok endringer)
  • Skole på Ballerud (som ganske sikkert ser ut til å komme, opp i skråningen mot Faale-boligen)
  • Bekkestua Brannstasjon (som kan bli noe ungdomsgreier, klubb eller lignende)
  • Kleven Gård (Bøe mener kommunen ikke kan ta over flere gårder nå)

Alt i alt fikk nok salen inntrykk av at planutvalgets leder forstår, og er enig i, mange av velforeningens og innbyggernes synspunkter. Det spennende framover blir å se hvordan han får meg seg de andre partiene, kanskje særlig Høyre og FrP som begge har programmer som kan tolkes i retning av at de vil bevare en del av kvalitetene i vårt nærmiljø. Men sikre på utfallet er vi ikke.   

 

Før Eirik Bøes foredrag gikk selve det formelle årsmøtet unna på en liten halvtime. Det viktigste fra årsmøtesakene var:

  • Ragnar Skauby går ut av styret etter to år. Tusen takk for innsatsen Ragnar!
  • Nina Rygh, fra Kleivjordet, kommer inn i styret. Vel møtt i styret Nina!
  • Kari Hellum Øren lot seg velge inn som revisor og assisterer da Ulf Valheim som har vært alene om vervet siste år
  • Ny valgkomite blir Nina Rygh og Ragnar Skauby. De avløser Merete Lange og Endre Christensen.