Verdens fineste turterreng der du bor

Verdens fineste turterreng der du bor

Publisert av Trond Brevik den 14.04.20.

Turer i nærmiljøet har blitt veldig in i det siste. Gjør som familien Blakstad og bikkja Max - gå tur i Skallumrunden og ved Skallumdammen - verdens fineste nærterreng ligger rett utenfor der vi bor.   Skallumdammen ligger riktignok noen få meter utenfor vår vel-grense. Men det er likefullt et kjempefint område for kortreiste spaserturer. Eller joggeturer. 

I velavisa for et par nummer siden skrev vi dette om Skallumdammen og turstien rundt Skallum: 

Visste du at vi har en liten naturperle i vårt nærmiljø? Skallumdammen er en idyllisk liten dam. Den er veldig interessant for de botaniske og økologisk interesserte, blant annet er dammen tilholdssted for småsalamandere og rødlistede plantearter.

Bekkestua Vel har støttet arbeidet økonomisk, da vi ser veldig positivt på å kunne ha en så fin lokal og kortreist turmulighet for vellets beboere. Dammen ligger sørøst for Gartnerveien og grenser opp mot vår velgrense. Vi kan også anbefale fotturer i den fine, småkuperte skogsløyperunden, «Skallumrunden», som går forbi Skallumdammen. Den 1,3 km lange runden er også glimrende egnet for intervalltrening. Foreningen Skallumdammens Venner er en gruppe idealister, som på frivilig basis ønsker å rehabilitere dammen. De gjør dette i samråd med botanisk og økologisk ekspertise og selvsagt Bærum kommune. Noe av planen er å grave ut bunnslam og gjøre dammen litt dypere, da økt vannvolum vil gjøre dammen mer egnet for amfibier. De har også i lengre tid arbeidet med å gjøre området mer tilgjengelig for turgåere med benker og bedre skilting.