Velkommen til hjemmesidene for Bekkestua Vel. Siden er under utvikling
Vil planutvalget balansere vekst og vern?

Vil planutvalget balansere vekst og vern?

Øverst i Kleivveien, rives villaer etter mørkets frembrudd for å få plass til de 11 blokkene i «Bekkestua Have»- prosjektet. Samtidig ivrer kommuneadministrasjonen for at det 200 meter lenger ned i Kleivveien skal bygges enda et gigantisk byggefelt med 208 boliger. ​Planutvalget behandler saken torsdag 9 desember. Torsdag 9. desember skal planutvalget ta stilling til det fremlagte planforslaget med 208 boenheter for Kleven og Ballerud skal legges ut på høring.

Les mer
Høringsmøte for Ballerud: Stans utbyggingen!

Høringsmøte for Ballerud: Stans utbyggingen!

Planutvalget i Bærum hadde prisverdig nok kalt inn til høringsmøte om Ballerud – Kleven utbyggingen. Velforeningens styreleder Gry Thune Young presenterte vårt syn på saken: Lytt til innbyggerne. Utbyggingsplanene må forkastes!

Les mer
Bekkestua Have i VG

Bekkestua Have i VG

I kommentaren «Den pompøse boligdrømmen» ironiserer VGs Leif Welhaven over fjollete navn på nye boligprosjekter. Bekkestua Have får også velfortjent omtale. Samtidig som gravemaskinene raserer eksisterende småhus med hager for å få plass til de 11 blokkene rundt øverste del av Kleivveien. Fjollete navn er riktignok det minste problemet her - Bekkestua Vel er mest opptatt av at det som allerede er besluttet for Bekkestua er så massivt at det må tas med i vurderingen av hva som er klokest for Kleven, Ballerud og Bekkestua Sør-jordet. Klimaklok må suppleres med Nærmiljøklok.

Les mer
Bekkestua Vels spørsmål til formannskapet

Bekkestua Vels spørsmål til formannskapet

Nå bygges by på Bekkestua, vi gjør Bekkestua mye større enn før, med en dramatisk økning i innbyggertallet. Hva betyr dette for de grønne områdene som er igjen i gåavstand utenfor Bekkestua-byen? Les vårt spørsmål fra velforeningenes årlige møte med Bærums formannskap.

Les mer
Velets brev til planutvalget - Gml Ringeriksv 30

Velets brev til planutvalget - Gml Ringeriksv 30

Der hvor Bekkestuas bymessige sentrum går over i småhusområder hadde vi forventet en harmonisk nedtrapping mot småhusbebyggelse. Det utbygger presenter i sine planer nå er noe helt annet. De ønsker at den største blokka mot hovedveien faktisk skal være høyere enn naboblokka - altså en opptrapping av høyden når man nærmer seg småhus-strøkene. Og kommer du gående opp Kleivveien eller Frøytunveien skal horisonten på toppen av bakken skygges av en blokkvegg på 5 etasjer.

Les mer
Følg oss også på Facebook