Velkommen til hjemmesidene for Bekkestua Vel. Siden er under utvikling
Velets brev til planutvalget - Gml Ringeriksv 30

Velets brev til planutvalget - Gml Ringeriksv 30

Der hvor Bekkestuas bymessige sentrum går over i småhusområder hadde vi forventet en harmonisk nedtrapping mot småhusbebyggelse. Det utbygger presenter i sine planer nå er noe helt annet. De ønsker at den største blokka mot hovedveien faktisk skal være høyere enn naboblokka - altså en opptrapping av høyden når man nærmer seg småhus-strøkene. Og kommer du gående opp Kleivveien eller Frøytunveien skal horisonten på toppen av bakken skygges av en blokkvegg på 5 etasjer.

Les mer
Tiden er over for Øvre Kleivveien

Tiden er over for Øvre Kleivveien

Skal du se boligstrøket øverst i Kleivveien før de saneres og erstattes av 11 blokker: Da bør du skynde deg! Bekkestua Sentrum blir høyt, tett og kraftig utvidet. La oss håpe politikerne i hvertfall greier så konsekvensen av det som allerede er vedtatt og greier følge sine programmer og verne om grønne lunger og småhusområder for Kleven-Ballerud og Bekkestua Sør!

Les mer
Bekkestua Sør - fine ting skjer ikke av seg selv

Bekkestua Sør - fine ting skjer ikke av seg selv

Bekkestua sør: Fine ting skjer ikke av seg selv.... Velforeningens leder, Gry Thune Young, gir her et lite tilbakeblikk på en svært lang Bekkestua Sør-prosess, som enda ikke er avsluttet. Gry kommer også med sitt ønske til kommunen: At det blir plass til en vakker grønn park - til glede for nærmiljøet og ikke minst de tusener som skal flytte inn i alle blokkene som skal bygges i det nye Stor-Bekkestua sentrum.

Les mer
Vår garantist for blåtrikken

Vår garantist for blåtrikken

Vi stoler på ham som vår garantist for Blåtrikken, Arbeiderpartiets gruppeleder i Bærum, Kjell Maartmann-Moe. Kjell er den Bærumspolitikeren med best kontakt med Viken- og Oslo-politikerne som sitter med makta og er de som eier og bestemmer over kollektivtrafikkselskapet Ruter. Han har selv bodd på Bekkestua, og i denne saken, som sto på trykk i vår velavis tidligere i år, snakker han også om hvordan han vil utvikle vårt nærområde.

Les mer
Følg oss også på Facebook