Velkommen til hjemmesidene for Bekkestua Vel. Siden er under utvikling
Gamle Ringeriksvei 30 igjen

Gamle Ringeriksvei 30 igjen

Høyre og Arbeiderpartiet i planutvalget vil har 3 blokker på den lille tomta der den gule dyrebutikken var. De andre partiene ville verne den lille skogen mot Frøytunveien slik at det ble bare 2 blokker. Området er også foreslått vernet av kommunens egen avdeling for Park og Idrett, de frarådet utbygging og viste til naturmangfoldsloven. Denne uka ble vår styreleder Gry intervjuet i Budstikka.

Les mer
Vrakes råd fra egne faginstanser?

Vrakes råd fra egne faginstanser?

Nå straks skal Gamle Ringeriksvei 30 (der den gule dyrebutikken holdt til inntil nylig) opp til behandling i planutvalget. På tross av råd om vern fra kommunens egne instanser ser det ut som det skal vedtas tre blokker på den lille tomten. Vår vel-leder Gry Thune Young har forfattet et brev til planutvalget i anledning saken.

Les mer
Grendehus på Kleven Gård?

Grendehus på Kleven Gård?

I dag arrangerer utbygger Ferd åpen dag på Kleven gård. I sitt innlegg i Budstikka har vår styremedlem Anne Beth Moslet kommet med sine ønsker til Ferd, og til Ferds eiere, familien Andresen.

Les mer
Møt utbygger på Kleven Gård

Møt utbygger på Kleven Gård

Ferd Eiendom, som skal bygge ut området rundt Kleven Gård, inviterer alle i nabolaget til gården onsdag 28. sept kl 15-18. De vil fortelle om sine planer, og de ønsker også å høre hva vi naboer mener - særlig om hva låven skal brukes til. Uansett hva man måtte mene om utbyggingen, det kan sikkert være greit å ta en tur bort!

Les mer
Vel møtt til vårt 100 års jubileum!

Vel møtt til vårt 100 års jubileum!

Bekkestua Vels styre inviterer alle til å vår 100 års jubileumsmarkering, vår familiedag med terrengløp og natursti på Kleven Gård. Velkommen til Kleven Gård i Kleivjordet, søndag 11. sept kl 12-14.

Les mer
Følg oss også på Facebook