Velkommen til hjemmesidene for Bekkestua Vel. Siden er under utvikling
Digitalt årsmøte tirsdag 23 mars kl 1900

Digitalt årsmøte tirsdag 23 mars kl 1900

Meld deg på møtet: Mail til bekkestuavelforening@gmail.com. Spennende temadel med to planutvalgsmedlemmer, Elisabeth Gjølme og Mathias Opdal Weseth fra Høyre vil snakke om hvordan vårt nærområde skal utvikles. Årsmøtedokumenter vedlagt.

Les mer
Ny velavis ute

Ny velavis ute

Da skal alle ha fått siste velavis i postkasse. Og les den her hvis ikke. Og husk - meld deg på vårt digitale årsmøtet tirsdag 23. mars kl 1900, der vi har en spennende temadel med to Høyrerepresentanter fra planutvalget. Og de sitter på flertallet og bestemmer hvordan vårt nærområde skal bli.

Les mer
Satsing på småhus i Bærum?

Satsing på småhus i Bærum?

Barnefamilier rømmer Oslo for å bo i småhus. Men hvor skal de rømme når forstedene er rammet av leilighetsmani? Les dagens kronikk i Budstikka, skrevet av vår en medlem i vår velforening - Anne Beth Moslet.

Les mer
Spørreundersøkelsen om Ballerud-trafikken

Spørreundersøkelsen om Ballerud-trafikken

Hva gjør du når spørreundersøkelsen ikke gir akkurat de svarene du ønsker deg? Du advarer mot at de som har svart ikke er representative, og understreker at det er særlig viktig med nyansert tolkning av data.

Les mer
Gamle Ringeriksvei 30 i planutvalget 11. mars

Gamle Ringeriksvei 30 i planutvalget 11. mars

Her planlegger utbygger tre blokker med 46 leiligheter. Saken står på planutvalgets agenda 11. mars. Bekkestua Vel sendte kommune og planutvalg brev om utbyggingen i fjor høst, og sendte brevet til planutvalget på nytt igjen nå da vi så det ikke var tatt med i saksdokumentene til planutvalgsmøtet.

Les mer
Følg oss også på Facebook