Illustrasjonsplan for Bekkestua Øst vedtatt

Illustrasjonsplan for Bekkestua Øst vedtatt

20.10.19 21:10 av Tord Johansen

Planutvalget i Bærum kommune har vedtatt Bekkestua Øst Illustrasjonsplan for gater og byrom. Forsiden av illustrasjonsplanen viser Bekkestua sentrum og er således egnet til å forvirre, men vedtaket som nå er fattet gjelder området fra Stabekk barneskole og frem til broen med skulpturene av Smågardistene (rosa skravert område i bildet over). Bekkestua sentrumsforening mener de burde blitt hørt før vedtak ble fattet, noe kommunen er enig i og beklager at ikke har blitt gjort.

Les mer
Forsvar for vår lille skog

Forsvar for vår lille skog

24.09.19 17:56 av Trond Brevik

Bevar skogholtet ved Bekkestua Sør, sier Naturvernforbundet i Bærum i et innlegg i Budstikka. Naturvernforbundets styremedlem Finn Otto Kvillum gir en god beskrivelse av den lille skogen mellom Kleivveien og Bærumsveien, i sørenden av Bekkestuajordet. Naturvernforbundet foreslår ingen gjenbygging, men derimot en park på Bekkestuajordet.

Les mer
Gry i formannskapet

Gry i formannskapet

25.04.19 14:09 av Trond Brevik

En gang i året inviterer Bærums Formannskap alle kommunens vel-foreninger til møte. Bekkestua Vels styreleder Gry Thune Young var selvsagt tilstede, og stilte spørsmål omkring parkeringen ved Ringhøyden seniorsenter. Og kommunen bekreftet at dette skal bli fikset.

Les mer

Kategorier