Snart slutt for Bekkestua-jordet

Snart slutt for Bekkestua-jordet

09.05.21 12:00 av Trond Brevik

20. mai skal planutvalget ta stilling til Bekkestua Sør-utbyggingen. Hvor mange boliger er det mulig å få inn på det lille jordet? Det finnes til og med noen som mener vi bør bevare slike åpne grønne områder ubebygd - da vi trenger grøntområdene mer og mer etterhvert som det fylles opp med folk i alt som bygges rundt Bekkestua.

Les mer
Bekkestua eller Blokkestua?

Bekkestua eller Blokkestua?

15.04.21 19:24 av Trond Brevik

-Hvor går grensen mellom Bekkestua sentrums knutepunktutbygging og småhusområdene rundt? Les Anne Beth Moslet i sitt innlegg i Budstikka, der hun også skryter litt av politikere som har kommet med positive signaler den siste tiden. Anne Beth er også nyvalgt inn i Bekkestua Vels styre.

Les mer
Ny velavis ute

Ny velavis ute

21.03.21 19:43 av Trond Brevik

Da skal alle ha fått siste velavis i postkasse. Og les den her hvis ikke. Og husk - meld deg på vårt digitale årsmøtet tirsdag 23. mars kl 1900, der vi har en spennende temadel med to Høyrerepresentanter fra planutvalget. Og de sitter på flertallet og bestemmer hvordan vårt nærområde skal bli.

Les mer
Illustrasjonsplan for Bekkestua Øst vedtatt

Illustrasjonsplan for Bekkestua Øst vedtatt

20.10.19 21:10 av Tord Johansen

Planutvalget i Bærum kommune har vedtatt Bekkestua Øst Illustrasjonsplan for gater og byrom. Forsiden av illustrasjonsplanen viser Bekkestua sentrum og er således egnet til å forvirre, men vedtaket som nå er fattet gjelder området fra Stabekk barneskole og frem til broen med skulpturene av Smågardistene (rosa skravert område i bildet over). Bekkestua sentrumsforening mener de burde blitt hørt før vedtak ble fattet, noe kommunen er enig i og beklager at ikke har blitt gjort.

Les mer
Forsvar for vår lille skog

Forsvar for vår lille skog

24.09.19 17:56 av Trond Brevik

Bevar skogholtet ved Bekkestua Sør, sier Naturvernforbundet i Bærum i et innlegg i Budstikka. Naturvernforbundets styremedlem Finn Otto Kvillum gir en god beskrivelse av den lille skogen mellom Kleivveien og Bærumsveien, i sørenden av Bekkestuajordet. Naturvernforbundet foreslår ingen gjenbygging, men derimot en park på Bekkestuajordet.

Les mer
Gry i formannskapet

Gry i formannskapet

25.04.19 14:09 av Trond Brevik

En gang i året inviterer Bærums Formannskap alle kommunens vel-foreninger til møte. Bekkestua Vels styreleder Gry Thune Young var selvsagt tilstede, og stilte spørsmål omkring parkeringen ved Ringhøyden seniorsenter. Og kommunen bekreftet at dette skal bli fikset.

Les mer

Kategorier