Velavisen ute: årsmøte på mandag

Velavisen ute: årsmøte på mandag

Velavisen, med informasjon om årsmøtet mandag 15. april, skal nå være i alle postkasser i vårt velområde. Det er også mye annet stoff om vellets arbeid og hva som skjer i vårt nærområde. Om du ikke har papirversjonen - les avisen som pdf-dokument her! (Dokumentlink nederst i artikkelen)

Les mer
Velkommen til Bekkestua

Velkommen til Bekkestua

Her bygger vi høyt og bredt! Vi fjerner småhus og vegetasjon og setter opp blokker. I tillegg bygger vi ned de grønne åpningene nært der folk bor. Hilsen Bærum Kommune. Kom på årsmøtet i Bekkestua Vel mandag 15. april kl 1800!

Les mer
Hva skal vi med kulturminner som Grov-gården?

Hva skal vi med kulturminner som Grov-gården?

Bærum Høyre gikk i valgbrosjyrene inn for et sterkt og synlig kulturminnevern. Kommunens egen fagavdeling for kulturminner har anbefalt vern. Det ser likevel stygt ut for Bekkestuas eldste handelshus - Grov-gården. Velforeningen sendte et brev til ordføreren om saken. Men i Bekkestua sentrum er det bestemt at vekst skal gå foran vern.

Les mer
Årsmøte mandag 15. april kl 18

Årsmøte mandag 15. april kl 18

Vel møtt til vårt årsmøte på Bekkestua Bibliotek - mandag 15. april kl 1800. Planutvalgets leder Elisabeth Gjølme vil komme og fortelle om hvordan politikerne vil at det skal bli i vårt velområde. Og som vanlig - vi vil gjerne ha noen nye styremedlemmer!

Les mer
Mitt Bekkestua

Mitt Bekkestua

Her er vår styreleder Gry Thune Young sin vakre, men også triste, beretning om sitt Bekkestua.

Les mer
Hvor ble bekken av?  Bekkestua Sør

Hvor ble bekken av? Bekkestua Sør

Reguleringsplanen for Bekkestua Sør sier at det skal legges fram et alternativ hvor Bekkestua Bekken åpnes i hele eller deler av planområdet. I utbyggers planer som nylig ble presentert i Budstikka var det lite å se til bekken. Her må ikke våre politikere i planutvalget sove i timen!

Les mer
Gamle Ringeriksvei 30 igjen

Gamle Ringeriksvei 30 igjen

22.01.23 16:25
av Trond Brevik

Høyre og Arbeiderpartiet i planutvalget vil har 3 blokker på den lille tomta der den gule dyrebutikken var. De andre partiene ville verne den lille skogen mot Frøytunveien slik at det ble bare 2 blokker. Området er også foreslått vernet av kommunens egen avdeling for Park og Idrett, de frarådet utbygging og viste til naturmangfoldsloven. Denne uka ble vår styreleder Gry intervjuet i Budstikka.

Les mer
Vrakes råd fra egne faginstanser?

Vrakes råd fra egne faginstanser?

09.01.23 18:24
av Trond Brevik

Nå straks skal Gamle Ringeriksvei 30 (der den gule dyrebutikken holdt til inntil nylig) opp til behandling i planutvalget. På tross av råd om vern fra kommunens egne instanser ser det ut som det skal vedtas tre blokker på den lille tomten. Vår vel-leder Gry Thune Young har forfattet et brev til planutvalget i anledning saken.

Les mer
Møt utbygger på Kleven Gård

Møt utbygger på Kleven Gård

20.09.22 20:36
av Trond Brevik

Ferd Eiendom, som skal bygge ut området rundt Kleven Gård, inviterer alle i nabolaget til gården onsdag 28. sept kl 15-18. De vil fortelle om sine planer, og de ønsker også å høre hva vi naboer mener - særlig om hva låven skal brukes til. Uansett hva man måtte mene om utbyggingen, det kan sikkert være greit å ta en tur bort!

Les mer
Velavisa ute nå

Velavisa ute nå

27.03.22 07:57
av Trond Brevik

Velavisa for mars er ute nå. Blant annet med innkalling til vårt årsmøte torsdag 31. mars kl 1830 på biblioteket, her kommer også ordføreren og snakker om planer og utvikling. Det står også en del om det i velavisa. Har du ikke fått avisa - trykk på pdf-linken nederst i artikkelen.

Les mer
Vil planutvalget balansere vekst og vern?

Vil planutvalget balansere vekst og vern?

07.12.21 21:32
av Trond Brevik

Øverst i Kleivveien, rives villaer etter mørkets frembrudd for å få plass til de 11 blokkene i «Bekkestua Have»- prosjektet. Samtidig ivrer kommuneadministrasjonen for at det 200 meter lenger ned i Kleivveien skal bygges enda et gigantisk byggefelt med 208 boliger. ​Planutvalget behandler saken torsdag 9 desember. Torsdag 9. desember skal planutvalget ta stilling til det fremlagte planforslaget med 208 boenheter for Kleven og Ballerud skal legges ut på høring.

Les mer
Bekkestua Have i VG

Bekkestua Have i VG

14.11.21 18:41
av Trond Brevik

I kommentaren «Den pompøse boligdrømmen» ironiserer VGs Leif Welhaven over fjollete navn på nye boligprosjekter. Bekkestua Have får også velfortjent omtale. Samtidig som gravemaskinene raserer eksisterende småhus med hager for å få plass til de 11 blokkene rundt øverste del av Kleivveien. Fjollete navn er riktignok det minste problemet her - Bekkestua Vel er mest opptatt av at det som allerede er besluttet for Bekkestua er så massivt at det må tas med i vurderingen av hva som er klokest for Kleven, Ballerud og Bekkestua Sør-jordet. Klimaklok må suppleres med Nærmiljøklok.

Les mer
Velets brev til planutvalget - Gml Ringeriksv 30

Velets brev til planutvalget - Gml Ringeriksv 30

21.10.21 07:22
av Trond Brevik

Der hvor Bekkestuas bymessige sentrum går over i småhusområder hadde vi forventet en harmonisk nedtrapping mot småhusbebyggelse. Det utbygger presenter i sine planer nå er noe helt annet. De ønsker at den største blokka mot hovedveien faktisk skal være høyere enn naboblokka - altså en opptrapping av høyden når man nærmer seg småhus-strøkene. Og kommer du gående opp Kleivveien eller Frøytunveien skal horisonten på toppen av bakken skygges av en blokkvegg på 5 etasjer.

Les mer
Tiden er over for Øvre Kleivveien

Tiden er over for Øvre Kleivveien

21.09.21 07:38
av Trond Brevik

Skal du se boligstrøket øverst i Kleivveien før de saneres og erstattes av 11 blokker: Da bør du skynde deg! Bekkestua Sentrum blir høyt, tett og kraftig utvidet. La oss håpe politikerne i hvertfall greier så konsekvensen av det som allerede er vedtatt og greier følge sine programmer og verne om grønne lunger og småhusområder for Kleven-Ballerud og Bekkestua Sør!

Les mer
Bekkestua Sør - fine ting skjer ikke av seg selv

Bekkestua Sør - fine ting skjer ikke av seg selv

16.08.21 22:01
av Gry Thune Young

Bekkestua sør: Fine ting skjer ikke av seg selv.... Velforeningens leder, Gry Thune Young, gir her et lite tilbakeblikk på en svært lang Bekkestua Sør-prosess, som enda ikke er avsluttet. Gry kommer også med sitt ønske til kommunen: At det blir plass til en vakker grønn park - til glede for nærmiljøet og ikke minst de tusener som skal flytte inn i alle blokkene som skal bygges i det nye Stor-Bekkestua sentrum.

Les mer
Vår garantist for blåtrikken

Vår garantist for blåtrikken

11.08.21 21:59
av Trond Brevik

Vi stoler på ham som vår garantist for Blåtrikken, Arbeiderpartiets gruppeleder i Bærum, Kjell Maartmann-Moe. Kjell er den Bærumspolitikeren med best kontakt med Viken- og Oslo-politikerne som sitter med makta og er de som eier og bestemmer over kollektivtrafikkselskapet Ruter. Han har selv bodd på Bekkestua, og i denne saken, som sto på trykk i vår velavis tidligere i år, snakker han også om hvordan han vil utvikle vårt nærområde.

Les mer
Øverst i Kleivveien: Her kommer 11 blokker

Øverst i Kleivveien: Her kommer 11 blokker

10.06.21 07:24
av Trond Brevik

Hele nabolaget øverst i Kleivveien skal rives og erstattes med 11 blokker. Vi får akseptere kommunens arealstrategi om å bygge høyt og tett i Bekkestua Sentrum. Men når Bekkestua Sentrum blir så tett som det blir, og atpåtil utvides kraftig, hvorfor ivrer kommuneadministrasjonen da fortsatt etter enda fler blokker inne i småhusområdet Ballerud/Kleven? Nærmiljøklokt er det ikke.

Les mer
Voldsomme planer for Ballerud-Kleven

Voldsomme planer for Ballerud-Kleven

02.06.21 17:34
av Trond Brevik

Torsdag 3 juni skal utbyggingsplanene for Ballerud opp til første gangs behandling hos planutvalget. Administrasjon og utbyggere ønsker å få inn 348 leiligheter i blokker samt 30 rekkehusboliger i et område der planprogrammet sier "Bebyggelsen bør fortrinnsvis bestå av småhus og rekkehusbebyggelse"

Les mer
Status hageavfall

Status hageavfall

26.05.21 22:45
av Trond Brevik

Vi har tidligere videreformidlet meldingen fra vår underleverandør Renova om at årets innsamling blir forsinket. Her er en status. De forventer å være ferdige om ca 10 dager, altså tidlig i juni. De minner også om at komprimatorbilen ikke kan ta med selve plastsekkene (kun innholdet). Vi må derfor samle inn plastsekkene selv etterpå.

Les mer
Ta en tenkepause!

Ta en tenkepause!

20.05.21 17:42
av Trond Brevik

I sitt siste innlegg i Budstikka skryter Anne Beth Moslet av Høyreleder Siw Wikan som stemte mot eget parti da kommunestyret behandlet monsterutbyggingen i Kleivveien Nord - "Bekkestua Have". Anne Beth mener i likhet med Siw Wikan at prosjektet blir for voldsomt og sier også vi må tenke på menneskene som skal bo og trives på Bekkestua også i fremtiden.

Les mer
Snart slutt for Bekkestua-jordet

Snart slutt for Bekkestua-jordet

09.05.21 12:00
av Trond Brevik

20. mai skal planutvalget ta stilling til Bekkestua Sør-utbyggingen. Hvor mange boliger er det mulig å få inn på det lille jordet? Det finnes til og med noen som mener vi bør bevare slike åpne grønne områder ubebygd - da vi trenger grøntområdene mer og mer etterhvert som det fylles opp med folk i alt som bygges rundt Bekkestua.

Les mer
Bekkestua eller Blokkestua?

Bekkestua eller Blokkestua?

15.04.21 19:24
av Trond Brevik

-Hvor går grensen mellom Bekkestua sentrums knutepunktutbygging og småhusområdene rundt? Les Anne Beth Moslet i sitt innlegg i Budstikka, der hun også skryter litt av politikere som har kommet med positive signaler den siste tiden. Anne Beth er også nyvalgt inn i Bekkestua Vels styre.

Les mer
Ny velavis ute

Ny velavis ute

21.03.21 19:43
av Trond Brevik

Da skal alle ha fått siste velavis i postkasse. Og les den her hvis ikke. Og husk - meld deg på vårt digitale årsmøtet tirsdag 23. mars kl 1900, der vi har en spennende temadel med to Høyrerepresentanter fra planutvalget. Og de sitter på flertallet og bestemmer hvordan vårt nærområde skal bli.

Les mer
Illustrasjonsplan for Bekkestua Øst vedtatt

Illustrasjonsplan for Bekkestua Øst vedtatt

20.10.19 21:10
av Tord Johansen

Planutvalget i Bærum kommune har vedtatt Bekkestua Øst Illustrasjonsplan for gater og byrom. Forsiden av illustrasjonsplanen viser Bekkestua sentrum og er således egnet til å forvirre, men vedtaket som nå er fattet gjelder området fra Stabekk barneskole og frem til broen med skulpturene av Smågardistene (rosa skravert område i bildet over). Bekkestua sentrumsforening mener de burde blitt hørt før vedtak ble fattet, noe kommunen er enig i og beklager at ikke har blitt gjort.

Les mer
Forsvar for vår lille skog

Forsvar for vår lille skog

24.09.19 17:56
av Trond Brevik

Bevar skogholtet ved Bekkestua Sør, sier Naturvernforbundet i Bærum i et innlegg i Budstikka. Naturvernforbundets styremedlem Finn Otto Kvillum gir en god beskrivelse av den lille skogen mellom Kleivveien og Bærumsveien, i sørenden av Bekkestuajordet. Naturvernforbundet foreslår ingen gjenbygging, men derimot en park på Bekkestuajordet.

Les mer
Gry i formannskapet

Gry i formannskapet

25.04.19 14:09
av Trond Brevik

En gang i året inviterer Bærums Formannskap alle kommunens vel-foreninger til møte. Bekkestua Vels styreleder Gry Thune Young var selvsagt tilstede, og stilte spørsmål omkring parkeringen ved Ringhøyden seniorsenter. Og kommunen bekreftet at dette skal bli fikset.

Les mer

Kategorier