Årsmøte 31. mars på Bekkestua Bibliotek

Årsmøte 31. mars på Bekkestua Bibliotek

Publisert av Trond Brevik den 27.02.22. Oppdatert 03.03.22.

Årsmøte i Bekkestua Vel

Tirsdag 31. mars 2022 kl. 1830.

Bekkestua bibliotek

Årsmøtesaker

 1. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 som skriver under referatet
 2. Styrets beretning og regnskap for 2021
 3. Innmeldte saker  - saker må sendes til styrets leder  senest 18. mars (mailadresse under)
 4. Oppgaver i kommende år
 5. Budsjett 2022
 6. Valg
  1. Valg av styre i Bekkestua Vel
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomite
 7. Eventuelt
 8. Innlegg fra Ordfører Lisbeth Hammer Krog  

 

Sakspapirer vil legges ut på bekkestuavel.no i forkant av årsmøtet.

 

PS Vi trenger alle gode krefter i arbeidet for vårt nærmiljø. Vil du bidra – som styremedlem eller på annen måte – ta kontakt med vår valgkomite: Nina Rygh (9na.rygh@gmail.com), Tord Johansen (tordjohansen@hotmail.com) eller styreleder Gry Thune Young (gthune@online.no)