Årsmøte mandag 20. mars kl 1800 på biblioteket

Årsmøte mandag 20. mars kl 1800 på biblioteket

Publisert av Trond Brevik den 04.03.23.

Vel møtt til vårt årsmøte! Kom til Bekkestua bibliotek og hør spennende foredrag fra Åsa Nes fra Bærum Kommune som skal snakke om trafikk og planer for Bekkestua Sentrum.  Vi får også besøk av leder for Bærum Kommunes planutvalg, Venstrepolitiker Eirik Bøe.

 

I tillegg til de faglige innleggene vil vi ha de ordinære årsmøtesaker:

 

 1. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 som skriver under referatet
 2. Styrets beretning og regnskap for 2022
 3. Innmeldte saker
 4. Oppgaver i kommende år
 5. Budsjett 2023
 6. Valg
  1. Valg av styre i Bekkestua Vel
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomite
 7.  Eventuelt