Ballerud-Kleven snart besluttet

Ballerud-Kleven snart besluttet

Publisert av Trond Brevik den 15.03.22.

Forrige uke sendte planutvalget utbyggingsplanene for Ballerud og Kleven over til formannskap og kommunestyre. Det kan se ut som planene da blir besluttet. Med rekkehus på tre etasjer (bildet). 

I Ballerud-Kleven-området planlegges 123 rekkehus og 72 leiligheter. Vi har ved flere anledninger protestert på kommunens planer her. Bekkestua vel mener hele utbyggingen må forkastes. Sett i lys av den fortetting og befolkningsøkning som er besluttet for Bekkestua-området så blir det enda viktigere å bevare grønne flekker i nærområde. På invitasjon fra planutvalget har vi presentert vårt syn i møte i formannskapssalen og vi har selvsagt også levert vårt syn formelt som høringsinnspill (gjengitt som egen sak lenger bak i avisa). Høyre, som er største parti kommer nok uansett til å gå for utbygging. Elisabeth Gjølme, Høyres nestleder i planutvalget, sier de tross alt har redusert antall boenheter fra de opprinnelige forslagene, samt at ingen boliger blir over tre etasjer. Dessuten mener hun det fortsatt vil bestå mye grønt. Kommunens reguleringsetat har vært ganske flink til å informere om prosjektet og har også det siste året gjennomført medvirknings- og informasjonsmøter, der folk har fått kommet til orde, og innspill har til og med blitt referatført. Så kan vi spørre oss hvor mye vi er blitt lyttet til.  Kommunen har også en god nettside med informasjon om prosjektplanene. Dette er hovedtrekkene i planen:

  • Skole og flerbrukshall
  • 123 rekkehus på inntil 3 etasjer
  • 72 leiligheter i «leilighetshus» på 3 etasjer
  • Saltak på alle boliger
  • Gårdsbygninger på Kleven Gård bevares
  • Golfbanen forsøkes bevart som 9-hulls bane
  • «Et pilotprosjekt for grønn mobilitet»

Vi velforeningen mener altså det er uklokt å bygge ned dette grøntområdet. I den grad det likevel blir utbygging er trafikksituasjonen en viktig innvending. Grepet med at kommunen sier at dette skal være et «pilotprosjekt for grønn mobilitet» forteller nok mest av alt at her planlegges det et antall boenheter som i utgangspunktet vil skape mer trafikk enn hva området rundt er dimensjonert for. Bekkestua Vel er positiv til redusert biltrafikk i nærmiljøet, men vi må også være realistiske. Vi tror folk som flytter inn her midt i Bærum vil ha samme forhold til bilhold og kjøring som Bærums befolkning for øvrig. Tiltak som å begrense antall parkeringsplasser vil sannsynligvis føre til mer parkering i småveiene rundt. Et grep som faktisk reduserer trafikken er å redusere antall boenheter. Det vil riktignok hjelpe litt at parkeringsdekningen i de seneste planer er økt fra 0,6 til 1,2 P-plasser per 100m2 bolig. Nærmiljøet vil nok også merke trafikken fra skole og flerbrukshall svært godt. Representanter fra Høvik Vel har vist hvordan trafikken til skolen vil bli svært merkbar om man legger til grunn at de som skal sogne til nye Ballerud skole har samme kjøremønster som for andre Bærums-skoler. Et kapitel for seg er også flerbrukshallen i tilknytning til skolen. Målet i Bærum er at slike haller skal brukes 16 timer i døgnet – 7 dager i uka. Når det ikke finnes parkering ved hallen må det parkeres i veiene rundt. I sitt informasjonsmøte tidligere i år hadde kommunens folk dårlig med svar på hvordan dette skulle håndteres.

En innvending mot planene er også høydene på rekkehusene, der mange er tegnet med tre etasjer.  De såkalte leilighetshusene har også tre etasjer og de fleste av disse er plassert omtrent der hvor den gamle hagesenterbygningen står.

Husk vårt årsmøte på Bekkestua bibliotek. Torsdag 31. mars kl 1830. Ordfører Lisbeth Hammer Krog kommer og snakker om utviklingen av Bekkestua-området. Det blir også kaffe og kaker - Velforeningen feirer 100 år.  

 

Se også Budstikka:

https://www.budstikka.no/debatt/ballerud-naermer-seg-godkjennelse/691634!/