Bekkestua Have i VG

Bekkestua Have i VG

Publisert av Trond Brevik den 14.11.21.

I kommentaren «Den pompøse boligdrømmen» ironiserer VGs Leif Welhaven over fjollete navn på nye boligprosjekter. Bekkestua Have får også velfortjent omtale. Samtidig som gravemaskinene raserer eksisterende småhus med hager for å få plass til de 11 blokkene rundt øverste del av Kleivveien.

De som har spasert forbi sperregjerdene siste uke har sikkert fått med seg at gravemaskinene nå arbeider for fullt med å jevne med jorden det eksisterende villastrøket med romslige tomter og hager.

VGs kommentator Leif Welhaven skriver om flere pompøse prosjektnavn. Om det som skjer på Bekkestua skriver han:

…før det bodde jeg på Bekkestua i Bærum, som da var søvnig og småhuspreget. Nå bygges det overalt i dette området, og skeptiske tunger har omdøpt det til «Blokkestua». Men det skorter ikke på markedsføringen av nye og kostbare byggeprosjekter. Noe av det som nå skal selges og bygges, har fått navnet BEKKESTUA HAVE. Altså med «v», og slett ikke «g». Blir det mer attraktivt å kjøpe leilighet der da? Jeg husker at vi i sin tid måtte skrive «barnehave» og «mave» da jeg jobbet i Aftenposten, men også boligmarkedet i landets rikeste kommune har vel tatt reisen til det herrens år 2021?

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/665yP8/den-pompoese-boligdroemmen

Welhaven har skriver artig. Vi i Bekkestua Vel er nok mer bekymret over hvor vulgært og massivt prosjektet er, enn hvor fjollete navnet er. Hva mener styret om dette? Som vi har skrevet mange ganger før: Vi støtter kommunens såkalt klimakloke arealstrategi, om at den høye og tette utbyggingen må komme i kollektiv-knutepunkter som Bekkestua Sentrum. Vi har riktignok litt problem med at kommunen med denne argumentasjonen også utvider Bekkestua-byen til å spise seg stadig lengre inn i småhusområdene.

Men vi i styret må også innse hva som faktisk er besluttet. Det som er viktig nå er å ta inn over seg hvordan Bekkestua-byen blir, og sørge for at vi i hvert fall bevarer grønt, åpninger og småhuspreg utenfor det utvidede sentrum. For eksempel på Kleven, Ballerud og Bekkestua Sør-jordet. Det blir helt malplassert kjøre på med klimaklokstrategi også der – om vi skal blokklegge alt innenfor 1km distanse til tog, bane eller trikkestasjoner vil vi kunne tette igjen mesteparten av Bærum.

Det som allerede er besluttet for Bekkestua er så massivt at det må tas med i vurderingen av hva som er klokest for Kleven, Ballerud og Bekkestua Sør-jordet. Klimaklok må suppleres med Nærmiljøklok. Til beste for oss som bor her nå, og til beste for de tusenvis av nye innbyggere som flytter til den nye Bekkestua-byen.

Bildet er tatt fra Gamle Ringeriksvei onsdag 10 nov og viser rivingen av Kleivveien 8.