Bekkestua Vels syn på Kleven Ballerud utbyggingen

Bekkestua Vels syn på Kleven Ballerud utbyggingen

Publisert av Trond Brevik den 14.06.21.

Bekkestua Vel sendte i dag en henvendelse til Planutvalgets medlemmene som senere denne uka skal behandle Ballerud/Kleven-utbyggingen: 

Kjære Planutvalgsmedlem,

Vi tillater oss å gi våre innspill i anledning den politiske behandlingen av Ballerud/Kleven-utbyggingen:

1. Bekkestua Vel har vært positive til kommunens arealstrategi om fortetting av kollektivknutepunkter som Bekkestua Sentrum og restriktiv utbyggingspolitikk i småhusområdene for å opprettholde strøkenes karakter.

2. Bekkestua Vel har også vært positiv kommunens strategi om å bevare Bærums særpreg med grønne landskaper, å sikre nok areal til rekreasjonsformål samt å sikre tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet.

3. Bekkestua Vel mener derfor om planene for Ballerud/Kleven:

    • Planene er helt i strid med arealstrategien. Ballerud/Kleven ligger midt i et småhusområde og er ikke et kollektivknutepunkt slik som Bekkestua Sentrum
    • Bekkestua Sentrum bygges allerede svært høyt og tett, og utvides snart med den største utbyggingen av alle – 11 blokker i Kleivveien Nord er besluttet men enda ikke påbegynt.
    • Den sterke befolkningsøkningen med de pågående og forestående utbygginger på Bekkestua er i seg selv et argument for sikre tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet
    • Et tilleggsmoment for Ballerud/Kleven er de svært problematiske trafikk-forholdene i allerede underdimensjonerte småveier – problemet blir større dess større utbyggingen blir.

 

4. Det nærmiljøkloke valg vil være å enten bevare området som grøntområde, eller sekundært å tillatte en svært begrenset utbygging med småhus som passer inn i strøket og gir en akseptabel trafikkbelastning.

 

For Styret i Bekkestua Vel

 

Gry Thune Young (styreleder)

Trond Brevik (informasjonsansvarlig)

 

Til: 'Eirik Trygve Bøe' <eirik.boe@baerum.kommune.no>; 'Mathias Opdal Weseth' <Mathias.Opdal.Weseth@hoyre.no>; tsm@strandinvest.no; terhegge@online.no; 'Gjølme Elisabeth' <elisabeth.gjolme@posten.no>; reidar@goslia.no; ida_opedersen@hotmail.com; kimz621@hotmail.com; anita.malmer@gmail.com
Kopi: 'Gry Thune Young' <gthune@online.no>
Emne: Ballerud / Kleven: Innspill fra Bekkestua Vel

 

Bilde: Kleven Gård.