Bekkestua eller Blokkestua?

Bekkestua eller Blokkestua?

Publisert av Trond Brevik den 15.04.21.

 Dette er innlegget slik det sto på trykk i Budstikka: 

 

Blir det Bekkestua eller «Blokkestua»?

 

Anne Beth Moslet, Bekkestua

14. april 2021, kl 07:22

Jeg er meget glad for at de to markante Høyre-politikerne i planutvalget i Bærum, Elisabeth Hegg Gjølme og Morten Skauge, svarte at mine tanker om «Satsing på småhus i Bærum?» var verdt å lytte til.

Jeg har, som tidligere Høyre-politiker i Bærum, fulgt utviklingen på Bekkestua med argusøyne siden jeg flyttet tilbake for halvannet år siden. Jeg trives meget bra her på Bekkestua. Men jeg oppdaget raskt at Bekkestua dessverre fort kan utvikle seg til det mange allerede kaller «Blokkestua». 

Jeg frykter at sentrum kan bli et såkalt «knutepunkt» i vill vekst og bre seg langt inn i den småhusbebyggelse som har preget og bør prege Bekkestua og Bærum for kommende generasjoner.

Svaret fra Gjølme og Skauge 25. mars beroliget meg imidlertid noe. De sa blant annet klart fra at «knutepunktet må avgrenses» og at «Veksten kan ikke fortsette langt inn i dagens småveier og småbebyggelse».

Men de berørte også aktuelle stridspunkter mellom utbyggere og politikere hvor det nå er mer påkrevet enn noen gang at beboerne på Bekkestua kommer politikerne til unnsetning. 

Gjølme og Skauge lover oss at «Bekkestua sør markerer slutten på knutepunktbebyggelsen på Bekkestua og skal bestå av småhus og rekkehus». Men her vet vi jo at utbyggerne ønsker tre etasjer i såkalte «townhouse» og at de i Kleivveien nord vil ha fire-fem etasjes blokker.

Så det planutvalget nå virkelig må ta stilling til, er hvor en bymessig blokkovergang til småbebyggelse skal være?

Det store spørsmålet er om Bærum skal forbli en åpen bygd slik Bærums-politikerne mente for bare noen tiår siden, eller ikke. Muligheten for en utbygging med groteske høyblokker i retning av Ringhøyden ser faretruende nær ut. Ingen vet heller hva de nye svenske eierne av denne vakre eiendommen ønsker seg? 

Med dagens politiske utbyggingstakt kan de neste 10–20 års planperiode muligens sluke hele Ringhøyden i den ene retningen og hele Ballerud golfbane i den andre. Dermed blir to av våre aller viktigste «grønne lunger» borte for alltid. Ønsker Bærums kommunepolitikere virkelig dette?

Kan vi håpe på at politikerne snart forstår at velgernes tålmodighet er på bristepunktet?

Jeg spør fordi deler av planutvalget i Bærum forleden mannet seg opp til det som kan se ut som en gryende vendepunkt i kampen mot grådige utbyggere. I Budstikka 27. mars kunne jeg til min store glede lese overskriften «Omstridt utbygging sendt i retur». Er dette det endelige tegnet på at den voldsomme byutbyggingen på Bekkestua er ved veis ende?

Utbygger Profier stilte seg naturlig nok uforstående til politikernes snuoperasjon. Men deres prosjekt Gamle Ringeriksvei 30 med om lag 50 leiligheter fikk nå en skikkelig refs fra politisk hold om at de ikke ivaretar Bekkestuas identitet med beskjed om å omarbeide hele forslaget.

Det at politikere i planutvalget nå faktisk sender et forslag tilbake for å ivareta Bekkestuas identitet bør være noe hele kommunestyret bør merke seg. Ikke minst i et valgår.