Du er vel medlem av Bekkestua Vel?

Du er vel medlem av Bekkestua Vel?

Publisert av Trond Brevik den 21.02.20.

Hageavfallinnsamling for vellets medlemmer

Også i år vil Bekkestua Vel arrangere hageavfallsinnsamling i vårt velområde – vel og merke er dette ment for våre betalende medlemmer. Vi har avtalt med Renova at innsamlingen skal skje i ukene før 17. mai. Mer informasjon om datoer vil komme på våre nett- og facebooksider.

Er du medlem av Bekkestua Vel?

I løpet av våren sender vi ut faktura for medlemsskap i Bekkestua Vel. Noen får fakturaen i postkassen som brev, mens de vi har mailadressen til får den som e-post. Vi håper alle betaler medlemskontingenten og derved blir med og støtter velforeningens arbeid med å tale nabolagets sak!  Årskontingenten er på kr 220 for huseiere, og kr 110 for de som bor i leilighet. De som bor i leilighet får ikke fakturaen personlig, men den sendes til sameiet. Har du ikke mottatt noe kontingentkrav, så står du sannsynligvis ikke på medlemslista. Ta da kontakt med vår kasserer Ragnar Skauby, mailadresse ragnar@skauby.no eller telefon 974 24 099.  Eventuelt betal inn til konto nr: 0531.13.13543, og merk med navn, adresse og e-mail-adresse.