Du er vel medlem i Bekkestua Vel?

Du er vel medlem i Bekkestua Vel?

Publisert av Trond Brevik den 08.06.19.

I disse dager sendes faktura for medlemskontingent for 2019 ut. Noen får fakturaen i postkassen som brev, mens de vi har mailadressen til vil få den som e-post. Vi håper alle betaler medlemskontingenten og derved blir med og støtter velets arbeid med å opprettholde vårt gode bomiljø!

Flere saker blir viktige framover: Først utbyggingen på Bekkestuajordet, også kalt Bekkestua Sør eller Bekkestuamyra. Dessuten vil det blant annet komme en utbygging på Kleven Gartneri/Ballerud-området. Trafikkforhold er også viktig for våre beboere, både under byggeperioder og på lengre sikt. Bekkestua Vels styre gjør sitt beste for å følge med på hva som skjer og prøver å påvirke til best mulig løsninger.

Kontingenten er på kr 220 for huseiere, og kr 110 for de som bor i leilighet. De som bor i leilighet får ikke fakturaen personlig, men den sendes til sameiet. Og får du ikke noe faktura de nærmeste dagene, så står du sannsynligvis ikke på medlemslista. Ta da kontakt med vår kasserer Ragnar Skauby, mailadresse ragnar@skauby.no eller telefon 974 24 099.