Endelig prinsippvedtak for Bekkestua Sør

Endelig prinsippvedtak for Bekkestua Sør

Publisert av Trond Brevik den 10.10.19.

Småhusbebyggelse på maksimalt tre etasjer, og ikke den blokkbebyggelsen man kunne fryktet. Vi har fått signalene før, men planutvalget gjorde formelt  sitt prinsippvedtak for Bekkestua Sør i sitt seneste møte.

Saken er blitt behandlet over to planutvalgsmøter og vi fikk signaler om at dette ville bli vedtatt allerede etter forrige møte 29.august, men vedtaket er altså gjort i møte 19. september. Prinsippvedtaket framgår av møtereferatet fra utvalgets møte som nå er lagt ut på kommens hjemmeside:

Fellesforslag fremmet av Ole Kristian Udnes, H, på vegne av H, V og Frp ble enstemmig vedtatt: Bebyggelsen på Bekkestua sør baseres på rekkehus og andre former for småhus. Høydene begrenses til 3 etasjer. Mest mulig av grøntområdet bør bevares. Det bør opparbeides en gangforbindelse gjennom området.

Dessuten ble Venstres Tiril Eid Barlands forslag vedrørende grøntareal ble enstemmig vedtatt: I forbindelse med regulering av Bekkestua sør skal det vurderes om deler av grøntarealet kan være felles og åpent for allmennheten. Sett fra velforeningens ståsted må vi også gi honnør til Tiril Eid Barland (V) sitt primærforslag for Bekkestuamyra: Bekkestua sør bygges ikke ned, men bevares som grøntområde.

I samme møte ble det også gjort vedtak for «Kleivveien Nord», som er akkurat utenfor vår grensa for vårt Vel, men som absolutt vil påvirke vår hverdag: Kleivveien Nord: Utbyggingen skal ha variert boligsammensetning med inntil 5 etasjer.  Kleivveien Nord er området på motsatt side av Gamle Ringeriksvei i forhold til Bekkestua Senter og den gule hundematbutikken.


Protokollen fra utvalgets møte finner du her:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019209902&dokid=4631026&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF