Gamle Ringeriksvei 30 igjen

Gamle Ringeriksvei 30 igjen

Publisert av Trond Brevik den 22.01.23.

Vi har skrevet om denne saken mange ganger. På nettsiden, og i flere brev til Bærum Kommune. Vi i velstyret har akseptert at det skal fortettes i trafikk-knutepunktet Bekkestua Sentrum, men mener det må tas mer hensyn i overgangen mellom "Bekkestua by" og småhusområdene rundt. Vi stusser også litt over vårt styrende parti Høyre. Mange av oss har stemt Høyre og lest programmet om å "Bevare Bærums identititet med kulturmiljøer, rekreasjonsområder og grønne lunger innenfor byggesonen, samt løkker og skogholt i nærmiljøene"

Joda, vi vet at Høyre neppe vil innrømme løftebrudd, det går nok an å finne hjemmel i programmet for å kjøre på som de gjør. Men i store trekk, mange saker sett under ett så føler nok Høyre-folk i området at de har fått en helt annen politikk enn hva de trodde de stemte på.  

Her er artikkelen med Gry i Budstikka: 

https://www.budstikka.no/river-ned-mer-av-bekkestuas-historie-og-fjerner-skogholt/s/5-55-1362452

Her er vår tidligere sak der vi skrev om innsigelser mot utbyggingen fra Bærum Kommunes egen avdeling for Park og Idrett. De viser til naturmangfoldsloven og fraråder utbygging. 

https://www.bekkestuavel.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Gamle%20Ringeriksvei%2030%3A%20Spennende%20utvikling&ID=31260&af=1&source=lp