Gamle Ringeriksvei 30: Spennende utvikling

Gamle Ringeriksvei 30: Spennende utvikling

Publisert av Trond Brevik den 29.08.22.

Det er skjedd en del viktig rundt Gamle Ringeriksvei 30, en 3,7 mål tomt der utbygger har gått ut med planer om 3 blokker. Det er kommet innsigelser mot utbyggingen fra Bærum Kommunes egen avdeling for Park og Idrett. De viser til naturmangfoldsloven og fraråder utbygging.

Velstyrets Pål Sunde følger med på planene for området. Det er to viktige momenter knyttet til utbygging her, sier Pål.  Det ene er innspillet fra Park og Idrett, som peker på at det er funnet rødlistede arter på tomten. De fraråder da utbygging både for å verne naturverdier og for å bevare grøntstruktur i områder. Så trekker Pål fram det andre momentet, som har vært kjent ganske lenge: Dagens bebyggelse er faktisk Bekkestuas eldste handelshus, den over 100 år gamle Grovgården. Fylkesadministrasjonen skrev i brev tilsendt utbygger allerede i 2015 at  Grovgården, også kalt Villa Granheim, skal vurderes bevart.  Imidlertid fremgår det ikke av noen saksdokumenter at det er foretatt en vurdering, sier Pål.

Bekkestua Vel har gjort både kommuneadministrasjon og politikere i planutvalget oppmerksom på dette.  Det gjenstår imidlertid å se hva politikerne lander ned på. Vi spør Pål om ikke planene er kommet for langt, er det slik at kommunen ikke kan stoppe utbyggingsplanene nå? Jo, alt dette kan stanses, sier Pål. Han henviser til norsk rettspraksis. Det er slått fast at utbygger har intet rettsvern før endelig byggetillatelse er gitt. Dette er en klar uttalelse fra kommunaldepartementet.

Så kanskje kan man håpe på noe positivt. En mulig redusering eller skrinlegging av planene om å legge tre store blokker nærmest som en kile ned i småhus-strøket. Som om ikke de 11 blokkene på andre siden av veien er nok.  Imidlertid har ingen sentrale politikere gått ut og ment noe særlig her enda. Den som lever får se.