Gry i formannskapet

Gry i formannskapet

Publisert av Trond Brevik den 25.04.19. Oppdatert 04.05.19.

En gang i året inviterer Bærums Formannskap alle kommunens vel-foreninger til møte. Bekkestua Vels styreleder Gry Thune Young var selvsagt tilstede, og stilte spørsmål omkring parkeringen ved Ringhøyden seniorsenter. Og kommunen bekreftet at dette skal bli fikset. 

-Det er klart at det alltid er mange saker man kan ta opp med kommunen, fortalte Gry. Veldig viktige saker nå er jo utbyggingene på Bekkestuajordet og på Ballerud. Men i gårsdagens møte valgte vi i spørre om en sak som angår mange av Bekkestua Vels eldre innbyggere.  Kommunen vil også i framtiden høre fra oss om de andre sakene.

Grys spørsmål var beskrevet i sakspapirene for møtet: Fremkommelighet og parkering ved Ringhøyden seniorsenter. Som det fremgår av Budstikka har våre velmedlemmer stor bekymring for vårt seniorsenter Ringhøyden seniorsenter. Vi ber om en redegjørelse om hvilke gode tiltak kommunen er i ferd med å fremforhandle for senterets ansatte, brukere og frivillige vedrørende fremkommelighet og parkering.

Bakgrunnen for Grys spørsmål var at parkeringsplassen var blitt mindre, og ikke minst omgjort fra gratis til betal-parkeringer. Attpåtil med en svært kronglete betalingsløsning, visstnok slik at du helst måtte ha med deg mynter. I 2019!  Dette førte til at for eksempel frivillige som skulle arbeide gratis for å hjelpe kommunen å holde driftskostnadene nede, faktisk måtte betale for å gjøre en frivillig innsats. Flere brukere hadde visstnok sluttet å bruke seniorsenteret.

Utvalgsleder i kommunens hovedutvalg for bistand og omsorg, Torbjørn Espelien, svarte Gry. Torbjørn virket å være 100% enig med Gry, og fortalte at han arbeidet nå med administrasjonen i Bærum Kommune for å få til en løsning som brukerne kunne være fornøyd med. Vi går ikke her i detalj i hvilke endringer som er planlagt, men utvalgslederen forsikret altså at dette har høy prioritet, og også har vært en læring for Bærum Kommune i forhold til andre seniorsentre i kommunen.

Så kortversjonen er: Bærum Kommune lover å fikse parkeringsproblemene på Ringhøyden!

Bilde: Utvalgsleder i kommunens hovedutvalg for bistand og omsorg, Torbjørn Espelien, ga Bekkestua Vels Styreleder Gry Thune Young det svaret hun kunne håpe på i forhold til parkeringsutfordringene ved Ringhøyden.