Høring Bekkestua Sør

Høring Bekkestua Sør

Publisert av Trond Brevik den 14.09.20.

Her er Bekkestua Vels høringsinnspill til kommunen, med frist 15. sep.   (Se også vedlegg)

 

Innspill til Bekkestua Sør planforslag

FRØYTUN

Naboer til ”Frøytun” var ved godt mot etter siste møte i Frøytunveien før ferien. Vi håper derfor at illustrasjonen, som følger  ”Hva skjer  på Bekkestua”, ble brukt av mangel på oppdaterte bilder.

Vi er i den tro at PILARES, ved Ole Fredrik Sand Andersen, ønsker en dialog som forener alle parter:

1.          Frøytunveien får fortau på utbyggingsiden.

2.          De nye byggene blir i to etasjer mot eksisterende bebyggelse.

3.          Med forhage mot veien og carport.

4.          De høyeste husene tilbaketrukket mot T-banen.

5.          Hele området bør få frukttrær og bærbusker og oppleves som et hageområde

 

BEKKESTUJORDET

1.Dette er et gammelt jordbruksareal, som helt opp i 1980-årene ble dyrket med korn og raps.

2.Det har aldri vært bebygget, men bekken har vært i det fri. Med dette som bakteppe burde man fare varsomt frem.

3. Når vi ser modeller av utbyggingen er vi redd området blir så tettbygd at det slettes ikke passer inn i forhold til småhusområdet ved siden – etter vår mening i strid med intensjonen i arealstrategien om å bevare strøkenes karakter.

4. Enkelte hus vil komme nær Kleivveien, en vei med allerede sprengt kapasitet og farlige situasjoner. Vi setter pris på at det ikke er planlagt tilkomst via Kleivveien, og håper det også legges opp til at disse husene får plass til sine biler ved huset, alternativet blir fort mer trafikk og parkering i Kleivveien.

 

SKOGHOLT        

1. Behold begge skogholtene. Ellers vil jordet og Frøytun oppleves som et sammenhengende byggefelt og Bekkestua senter som en kinesisk mur over det hele. Det ble tydelig da kommunen ved en feiltagelse hugget ned det største asketree i grøntområdet som skiller Bekkestujordet og Frøytun. Visuelt blir dette veldig dårlig.

2. På vegne av velmedlemmer som sogner til blokkene mellom T-banen  og Bærumsveien vil vi innstendig be om at skogholtet Gjønnes Bekkestujordet får stå i fred. Dette skogholtet er også deres, og nå eneste, store grønne natur-lykke i hverdagen. De forteller at de visuelt hilser på den hver dag.

3. Barnehagen bør ligge på jordet. Og skogen må ikke gjerdes inn. Ikke hugg gamle trær, la heller barn få gå på eventyr opplevelser der inne. Tenk hva det finnes av liv i gamle morkne nedfallstrær. Fuglereder med egg om våren...

Vi kan bare anbefale Regulering og Planutvalget å lese Naturvernforbundet i Bærum, NIB,s bok om  grønne lunger  i Bærum ; ” Snarveier til trivsel” fra 2007.

 

TURVEIEN

Også turveien som skal legges over jordet, mellom Kleivveien og Frøytunveien, bør beplantes som en allé, av trær som drikker mye vann, da det til tider står mye vann der. Dessuten vil en vegetasjon langs veien gi privatliv til den bebyggelse som allerede er der og den bebyggelse som skal komme. 

 

TIL SLUTT

For er det slik at vi må bygge området ned? Er det nok med barnehage og et grønt område til glede for for alle som etterhvert sogner til her? Vi sier som Ingeborg 83. år i 2008, men som gjelder for svært mange av Bekkestuas eldre: ”Å gi fra seg førerkortet ble enda et skritt inn i alderdommen, jeg skal si deg det er mange tunge stunder ved å bli gammel...Jeg har ikke vært i mitt elskede Marka på lenge. Heldigvis har jeg oppdaget grøntområdene i gang-avstand fra her jeg bor, og du, jeg kan gå dit på mine ben, bli omsluttet av trær, det er stort det for et gammelt menneske som har gått ut på dato...

En dag blir kommunepolitikere også pensjonister og, sannsynligvis, da vil også de trenge disse grønne herlighetene.”


På vegne av styret i Bekkestua Vel,


Gry Thune Young                                                             Trond Brevik 

Styrets leder                                                                      Informasjonsansvarlig

 

Kommunens informasjon om prosjektet: 

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/bekkestua/bekkestua-sor/