Hageavfall-innsamling for vellets medlemmer

Hageavfall-innsamling for vellets medlemmer

Publisert av Trond Brevik den 15.04.20.

Vi har avtalt med Renova at hageavfall samles inn fra onsdag 6. mai. Det vil si at avfallet må settes ut i løpet av kvelden tirsdag 5. mai. Dette er et tilbud for vellets betalende medlemmer. 

Renova har gitt oss følgende instrukser: 

  1. Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00. Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde. Våre biler er store, 10 meter lange komprimatorbiler, som veier ca. 20 tonn. De som bor i stikkveier som er for små for disse bilene må sette hageavfallet ut til større vei.
  2. Hageavfall som evt. blir fremsatt etter at bilene har passert, vil normalt ikke bli hentet. Dersom vi ikke har kjørt i veien i det hele tatt, kan folk imidlertid sette ut helt til vi har passert.
  3. Siden vi i denne perioden henter hos svært mange vel, vi vil ikke ha tid til å komme tilbake og hente hos enkeltkunder som ringer og sier at de ikke rakk å sette ut i tide. Det samme gjelder om enkeltkunder har satt hageavfallet så lite synlig at våre mannskaper ikke lett ser det ved passering av husstanden.
  4. Hageavfallet må settes ut til godt kjørbar vei for lastebil, i plastsekker, gjerne slik at 2-4 naboer setter sekkene litt samlet. Sekkene kan stå åpne eller knytes. De må ikke være så tunge at de revner ved løfting.
  5. Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv, - og ikke stein, papir el.l.
  6. Kvister må buntes med tynn snor i lengder på maksimum ca. 2 meter, med maksimum tykkelse 15 cm, og i bunter som greit kan løftes av en voksen person. Lengre/tykkere kvister kan evt. bli lagt igjen. Kvister som ligger løst i en haug, vil normalt ikke bli hentet.

 

Merk at innsamlingen starter fra 6. mai klokka 0800. Renova har lovet å hente innen 14. mai. Sålenge de ikke har kommet så kan du selvsagt legge ut hageavfall også etter 6. mai. 

PS du er vel medlem av vellet - hvis ikke les her