Illustrasjonsplan for Bekkestua Øst vedtatt

Illustrasjonsplan for Bekkestua Øst vedtatt

Publisert av Tord Johansen den 20.10.19. Oppdatert 22.10.19.

Planutvalget i Bærum kommune har vedtatt Bekkestua Øst Illustrasjonsplan for gater og byrom. Forsiden av illustrasjonsplanen viser Bekkestua sentrum og er således egnet til å forvirre, men vedtaket som nå er fattet gjelder området fra Stabekk barneskole og frem til broen med skulpturene av Smågardistene (rosa skravert område i bildet over). Bekkestua sentrumsforening mener de burde blitt hørt før vedtak ble fattet, noe kommunen er enig i og beklager at ikke har blitt gjort.

Ifølge Bærum kommune er formålet med planen å sikre en helhetlig utforming av gater, byrom og andre offentlige arealer på Bekkestua. Som del av dette planarbeidet har kommunen bestilt en analyse for å kartlegge styrker og svakheter med dagens løsninger på Bekkestua.  Bekkestua Vel mener planene med mye vegetasjon ser pent ut, og synes det er klokt å først vedta hvordan gater og veier skal se ut, før man gjør beslutninger om størrelse og plassering av blokkene som skal bygges.

Bekkestua sentrumsforening, som representerer gårdeierne og mange næringsdrivende på Bekkestua, mener kommunen tar feil når de hevder at arbeidet med illustrasjonsplanen er forankret med sentrale aktører på Bekkestua, da ingen har tatt kontakt med dem. De har også reagert på at illustrasjonen av Bekkestua sentrum på forsiden av illustrasjonsplanen, ikke ser ut til å inkludere hverken Bekkestua bro med de symbolske bro-søylene eller skulpturene av Smågardistene. Ole Kristian Udnes, på vegne av planutvalget beklager at man ikke har forhørt seg med sentrumsforeningen, og forsikrer at det som nå er vedtatt ikke omfatter Bekkestua sentrum og at forsiden på illustrasjonsplanen altså ikke har sammenheng med planområdet det nå er tatt en beslutning på.

Illustrasjonsplanen kan leses i sin helhet her:

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/barum-2035/stedsutvikling/bekkestua/illustrasjonsplan-for-gater-og-torg-bekkestua-ost.pdf