Informasjonsmøte om Ballerud-Kleven-utbyggingen

Informasjonsmøte om Ballerud-Kleven-utbyggingen

Publisert av Trond Brevik den 13.10.20.

Kommunen inviterer til digitalt infomøte om Ballerud-utbyggingen – torsdag kl 19. Dette er hentet fra kommunens invitasjon: 

 

Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering - Informasjon om prosess

 

Til medvirkningsgruppen, organisasjoner og vel

Ballerud er et område som ligger mellom Bekkestua og Høvik, ved Ballerud golfbane. Her skal det realiseres en barneskole med flerbrukshall, en barnehage og boliger.

Vi ønsker å invitere til et åpent informasjonsmøte torsdag, 15.10.20, kl. 19.00 til 20.00

hvor vi forteller om prosessen og rammene for utviklingen av området.

På grunn av smittevernhensyn avholdes møtet digitalt. Det vil være mulig å stille spørsmål i møtet hvis ønskelig.

Mer informasjon om dette møtet og hvordan du kan bli med, finner du her:

www.baerum.kommune.no/ballerud

Illustrasjoner og annen informasjon som vises på møtet vil bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden etter informasjonsmøtet.

 

Bilde: Fra Kleven-jordet, med utsikt nedover mot Ballerud.