Ny dame i velstyret

Ny dame i velstyret

Publisert av Trond Brevik den 22.04.20.

Nina Rygh ble ønsket velkommen inn i vel-styret på vårt første styremøtet etter at vi ble valgt på årsmøtet.  Nina bor i Kleivjordet 7.  Nina sitter også i valgkomiteen for Bekkestua Vel, så hun er damen å kontakte om du ønsker deg inn i styret. 

Styremøtet ble avholdt utendørs, hjemme i hagen hos styreleder Gry Thune Young. Som bildet under viser så holdt vi forskriftsmessig avstand under hele møtet. Tord Johansen, fra Søråsen 14B, tar over kassererjobben etter Ragnar Skauby som går ut av styret. 

De viktigste oppgavene for styret framover blir å følge med på det som skjer av store utbygginger i og rundt vårt vel. Både Bekkestua Sør og Kleven/Ballerud er utbygginger som vil ha stor innvirkning på vårt bomiljø. Vi har ikke til hensikt å sette oss på bakbeina og protestere på alt, men vi vil arbeide for utbygginger som passer inn i miljøet. Bygging må skje tråd med kommunens arealstrategi, og forøvrig i tråd med partiprogrammene til partiene som ble valgt til å styre i Bærum. 

Dette er styret i Bekkestua Vel: 

Gry Thune Young

Frøytunveien 9

920 44 307

Styrets leder

Trond Brevik

Søråsen 12

975 43 057

Kommunikasjon

Turid Läckström

Bekkestuveien 27

452 41 231

Sekretær

Nina Rygh

Kleivjordet 7

911 24 119

Elisabeth Kerr Eckbo

Frøytunveien 1A

950 21 102

 

Tord Johansen

Søråsen 14B

905 76364

Kasserer