Planforslag Bekkestua - på biblioteket torsdag!

Planforslag Bekkestua - på biblioteket torsdag!

Publisert av Trond Brevik den 12.02.20.

Det vi kan være trygge på er at kommunens folk får relativt mye påvirkning fra utbyggerne. Utbyggerne er profesjonelle og har som fulltids jobb å få mest mulig verdi ut av hver kvadratmeter, blant annet gjennom å påvirke administrasjon og politikere. Direkte og indirekte ved hjelp av innleide påvirkningsbyråer. 

Derfor er det viktig at vi innbyggerne, som er 100% amatører, og knapt får med oss det som skjer før det er for sent, bruker enhver anledning til å snakke med politikere og kommuneadministrasjon. Vi må få fram hvordan vi tenker.  Et beskjedent ønske er at kommunen følger sin egen arealstrategi: I kollektivknutepunkter, som Bekkestua sentrum, får det være tett og høyt med blokker. Mens i områder med småhus og rekkehus skal det føres en restriktiv utbyggingspolitikk. 

Se kommunens invitasjon her

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/bekkestua/apen-kontordag-om-planforslagene-pa-bekkestua/