Satsing på småhus i Bærum?

Satsing på småhus i Bærum?

Publisert av Trond Brevik den 20.03.21.

Les kronikken direkte i avisa her:   https://www.budstikka.no/debatt/satsing-pa-smahus-i-baerum/632101!/  

Her er teksten: 

Satsing på småhus i Bærum?

Barnefamilier rømmer Oslo for å bo i småhus. Men hvor skal de rømme når forstedene er rammet av leilighetsmani?

Anne Beth Moslet, pensjonist, Bekkestua

20. mars 2021, kl 08:12

Det  spør Aftenpostens kommentator 11. mars. Hun treffer spikeren på hodet. Også her i Bærum.

Drømmen om et småhus og en liten hageflekk som trekker småbarnsfamiliene ut av hovedstaden, blir stadig mer uoppnåelig også i vår Høyre-dominerte Bærums-kommune. Lokalpolitikere flest snakker varmt om å legge til rette for småbarnsfamilier, men de bygger blokker til den store gullmedalje.

Det er snart ikke grønne lunger igjen store nok til å satse på nye sjarmerende småhusbebyggelser noe sted i Bærum. Heller ikke på Bekkestua. Et siste eksempel på misforstått småhussatsing er ved Gjønnes. Der ble det bygget ut et areal med blokker i stedet for rekkehus og skviset inn en småhusklynge veldig trangt.

Deler av Gjønnes ble gudskjelov satt av til parkområde. Men det er få slike store grøntområder igjen i Bærum.  

I nærheten av Bekkestua er det imidlertid fortsatt en sjelden perle av et gårdsområde stort nok til at kommunen kunne satse nettopp på barnefamilier. På Ballerud finnes denne muligheten i tilknytning til en vakker trebeplantet golfbane som burde bli bevart som en kommunal park.

Dette ville ha vært en helt unik sjanse for et storslått fremtidsrettet «Bærums-prosjekt». Kunne politikerne i Bærum nå kjenne sin besøkelsestid og la et slikt flott friareal omdannes til et moderne barnefamilie-eldorado i tilknytning til en kommunal park? 

Dersom politikerne hever blikket noen steinkast fra Ballerud, finnes også et annet område sør for Bekkestua langs T-banen i retning Gjønnes, hvor man kunne få til en mindre småhusbebyggelse. Det vil i likhet med et «park-bolig-prosjekt» på Ballerud kanskje ta noe mere tid og tankevirksomhet å planlegge, men det ville kunne gi et kjærkomment tilsig av yngre innflyttere. 

Dette arealet burde også ses i sammenheng med Kleivveien nord som nå i stedet klistres fast til det utbredte knutepunktsyndromet hvor blokkstrategien trumfer all fornuft. Gamle villaeiendommer kjøpes her opp for fote for å få plass til blokker. 

Utbyggernes appetitt er nærmest grenseløs. Bærum kommune lar sogar utbyggerne selv lage spørreundersøkelser hvor det kommer frem at barnefamilier ikke ønsker boliger uten garasjer. Men lytter politikerne til boligsøkerne eller utbyggerne?

I Bekkestua velforenings siste blad sier kommunens reguleringssjef i forbindelse med utbyggingen av Ballerud at man også må være «klimaklok» og utrede blokkalternativ. Mens velforeningen selv hevder at «det er i strid med kommunens arealstrategi».

Spørsmålet er nå om Bekkestua velforening kan be Bærum kommunestyre ta en pust i bakken etter sitt stormløp av leilighetsutbygging i et sentrum som nå synes å få bre seg langt ut over det såkalte knutepunktet?

Bærum kommunestyre og administrasjon bør ikke la utbyggerne ta alt rundt Bekkestua i en jafs. Ballerud og Bekkestua Sør bør kunne sikre kommunen tilflytting av flere unge barnefamilier. Har Bærum kommune råd til å la denne sjansen gå fra seg?

Bli med på Bekkestua Vels digitale årsmøte tirsdag 23. mars kl 1900! Der får vi innlegg fra to av Høyres medlemmer i planutvalget, som kan bestemme hvordan vårt nærområde skal utvikles. Påmelding på mail til bekkestuavelforening@gmail.com .