Slutt på vellets hageavfallsinnsamling

Slutt på vellets hageavfallsinnsamling

Publisert av Petra Zellén den 20.03.22.

Selv om tanken er god - så ser vi oss nødt til å avslutte hageavfallsinnsamlinger i velforeningens regi. Dessverre har vi ikke lyktes i å finne pålitelige firmaer til å gjøre jobben, og da blir tilbudet mer til irritasjon enn til glede for vellets beboere. 

KVIST TIL BESVÆR:  I mange år har det vært tradisjon og rutine at Bekkestua Vel har organisert en vår-kvistinnsamling. Hensikten har vært å bidra til et finere nærmiljø samt det praktiske og miljømessige i at ikke hver husstand måtte frakte sitt private avfall.

I flere år på rad har styret dessverre også mottatt klager på at kvisten blir hentet for sent, at bare noe av kvisten blir hentet, at det ikke hentes i alle veier, eller at det ikke blir hentet i det hele tatt. Styret har fulgt opp (les: purret) leverandøren gjentatte ganger. Vi har truet og tryglet. Vi har også undersøkt om det er andre leverandører som har et bedre renommé, men dessverre melder andre vel om at det fungerer like dårlig med andre.  

På første styremøte i 2022 har vi vurdert at ulempene er større enn fordelene med å opprettholde tilbudet. Vi har også gjort vurdering i forhold til opprørte innspill som styret må håndtere og besvare.

Det er derfor besluttet, fra i år 2022 og videre, å henvise vellets medlemmer til Isi gjenvinningsanlegg for å levere hageavfallet. Det blir ikke videre hageavfallsinnsamling fra vellet.

Styret beklager at denne tjenesten ikke lenger kan opprettholdes.

 

Bilde: Ikke bare å slenge juletreet i gata og vente på velforeningens innsamling. Fra Bærumsveien januar 2022.