Spørreundersøkelsen om Ballerud-trafikken

Spørreundersøkelsen om Ballerud-trafikken

Publisert av Trond Brevik den 14.03.21.
Hva gjør du når  spørreundersøkelsen ikke gir akkurat de svarene du ønsker deg? Du advarer mot at de som har svart ikke er representative, og understreker at det er særlig viktig med nyansert tolkning av data. 

Noen av vellets medlemmer svarte sikkert på kommunens nettbaserte spørreundersøkelse. Kommunens utgangspunkt var: Hvordan få flere til å gå og sykle?

Som kjent er kommunens mål at Ballerud skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet.   Siden det i utgangspunktet er litt vanskelige trafikkforhold inn til Ballerud er det vel kanskje slik at dess grønnere mobilitet, dess flere boliger kan man forsvare. Undersøkelsen er utarbeidet av Rodeo arkitekter AS, på bestilling og betaling fra utbyggerne Selvaag Bolig ASA Ferd Eiendom AS og Bærum kommune Eiendom. Kommunen er med fordi de er utbygger av skolen. Som vanlig er det verd å merke seg at oppdragsgiver er utbyggerne, og ikke Bærum kommunes reguleringsvesen som nøytral instans.

Det virker som utbyggerne ikke fikk akkurat de svarene de hadde ønsket seg på alle spørsmålene. Derfor kommer undersøkelsen med en advarsel: Det understrekes at det er særlig viktig med nyansert tolkning av data. • Foreldre (særlig i parforhold) er sterkt overrepresenterte i dette utvalget, mens aleneboende er sterkt underrepresenterte. • Det var få ungdommer og eldre over 80 år som deltok i spørreundersøkelsen.

Ikke overraskende var noen av konklusjonene «Nesten alle disponerer bil (97%), og mange har et ønske om å bruke bilen mindre.» og «Bilbruk er en del av kulturen». Rapporten skriver videre at flertallet var skeptiske både til felleskjøring og bil-deling, og «kom med svært få konstruktive innspill».   

Et annet funn i undersøkelsen var: Mange ønsket å holde utbyggingen på et minimum for å ikke belaste veinettet ytterligere. Dette er vel også da et av funnene hvor rapportens utgivere mener det er særlig viktig med nyansert tolkning av data. Og som det står i rapporten: Dette fenomenet kjenner man fra andre områder i Bærum og er vanlig når det foregår utvikling i etablerte nabolag. Den vanlige naboklaginga altså.

Rodeo Arkitekter peker i rapporten også på behovet for fortetting: Generelt sett peker det mot at det er veldig få som jobber i området. Dette kan tyde på behov for bærekraftig fortetting med arbeidsplasser. Samlokalisering av bolig og arbeidsplasser er en av faktorene som har størst betydning for grønn mobilitet. Arkitektene peker også på at det er mange som på sikt ønsker seg å bo i leilighet: Mange kunne tenke seg å flytte til Ballerud. Disse utgjør en viktig målgruppe. Ja, det er klart at en viktig målgruppe er de som vil bo i leilighet på Ballerud og ikke i Bekkestua Sentrum, hvor det er bygges 100-vis av leiligheter. Her var det ingen advarsel mot ikke-representativt utvalg og behov for nyansert tolkning av data.

Som sagt – dette er altså hentet fra en rapport utarbeidet på oppdrag fra utbyggerne. Og kommunen legger den ut på sin hjemmeside og den vil nok bli brukt som en del av politikernes beslutningsgrunnlag. Rapporten kan leses her:

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/barum-2035/stedsutvikling/ballerud/ballerud-sporreundersokelse_rapport.pdf

BLI MED PÅ VÅRT DIGITALE ÅRSMØTE 23. mars kl 19 OG DISKUTER BALLERUD MED HØYRES PLANUTVALGSMEDLEMMER SOM BLIR MED OSS PÅ TEMADELEN. Påmelding til bekkestuavelforening@gmail.com. Informasjon:  http://www.bekkestuavel.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Digitalt%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20tirsdag%2023.%20mars%20kl%201900&ID=23610&af=1


Og for ordens skyld: Bekkestua Vel er store tilhengere av både gåing sykling. Vi irriterer oss på unødvendig bilkjøring over korte avstander, for eksempel til butikken eller til Nadderud stadion. Eller kjøring av unger en kilometer til skolen.