Stappfullt bibliotek – og blokker på Bekkestua Sør

Stappfullt bibliotek – og blokker på Bekkestua Sør

Publisert av Trond Brevik den 14.02.20.

Det var topp oppmøte på reguleringskontorets åpne dag på biblioteket i går. Og på tross planutvalgets klare vedtak om småhusbebyggelse så ville Bærum Kommune vise fram en modell med blokker på Bekkestuajordet.  

Planutvalget vedtok i fjor høst: Bebyggelsen på Bekkestua sør baseres på rekkehus og andre former for småhus. Høydene begrenses til 3 etasjer. Mest mulig av grøntområdet bør bevares. 

I modellen av området velger kommunen da å vise to alternativer. «Småhus-alternativet» har selvsagt utelukkende rekkehus, og hvert eneste hus på maksimal høyde 3. etasjer, som tilsvarer 9 meter. Rekkehusene står tett i tett som brede vegger, tilsynelatende med lite grønt, men sikkert i tråd med en eller annet krav om utnyttelsesgrad.  Det ble også vist fram et blokkalternativ, og da virket ikke så veldig mye tettere og høyere enn det litt vulgære «småhusalternativet» som man opererer med. Se bilder nederst i artikkel.

For at et småhusalternativ skal passe inn i strøket, som vel var planutvalgets intensjon, så må det være varierte høyder og former, og med tre etasjer på det høyeste, og ikke på hvert enkelt hus. Og selvsagt ikke disse tette veggene  - det vil si lange rekker med like høye hus. Om det er rekkehus aldri så mye. Noen mente at det såkalte "småhusalternativet" var en vulgær og totalt forvrengt variant i forhold til planutvalgets vedtak og intensjonen bak. Det kunne da vel ikke være meningen at "småhusalternativet" skal være så massivt, tett og høyt at det til forveksling lignet på blokkalternativet?

Kommunen fikk fantastisk oppmøte på sin åpne dag på Bekkestua bibliotek i går. Da vi var der klokka 16 var lokalet dominert av folk med fremtiden bak seg. Vi får tro at de med fremtiden foran seg kom senere på kvelden eller følger med på annen måte.  Og vi må skryte av kommunen, det er positivt å vise fram hva man arbeider med på denne måten. De la også opp til at folk kunne legge igjen kommentarer. Det var også informativt å se planene for «Kleivveien Nord», en liten by med 11 blokker og 275 leiligheter. Kleivveien Nord er på motsatt side av gata ved Bekkestua Senter. Se bilde lenger ned. Et annet prosjekt var «Gamle Ringeriksvei 30», der det i dag står en gul hundematbutikk med stor plen bak. Der skal de greie å få inn tre blokker og 43 leiligheter. Se bilde lenger ned. Det er ganske utrolig hvor mange leiligheter man får plass til ved å rive småhus og bebygge hustomt og hage med blokker.