Status hageavfall

Status hageavfall

Publisert av Trond Brevik den 26.05.21.

Vi har tidligere videreformidlet meldingen fra vår underleverandør Renova om at årets innsamling blir forsinket. Her er en status. De forventer å være ferdige om ca 10 dager, altså tidlig i juni. De minner også om at komprimatorbilen ikke kan ta med selve plastsekkene (kun innholdet). Vi må derfor samle inn plastsekkene selv etterpå. Under en mer detaljert redegjørelse for de som er interesserte. Vi takker også alle de som IKKE har kontaktet velforeningen for å klage. Vi i styret er frivillige, gjør dette uten betaling og gjør vårt beste for å finne underleverandør og følge opp denne.  Om noen har ideer om hvordan vi alternativt skulle organisert dette, så  er dere hjertelig velkomne til å bli med i styret i Bekkestua Vel. Ta kontakt! 

 

Vi har fått spørsmål om plastsekkene som blir liggende igjen etter Renova bilen. Det er dessverre umulig for Renova å ta disse sekkene med, så de må hver enkelt husstand fjerne etterpå.

Her er mailen fra Renova:

Hei,

Komprimatorbilene kan kun laste inn helt rent hageavfall, uten noe plast.

De har ikke noe kammer for å legge plastsekkene, så det er umulig for dem å ta dette med.

Derfor har vi i alle år lagt igjen plastsekker i veikanten. Dette er da sekker som mannskapene stapper fulle med oppskårne sekker, og setter igjen i veikanten. Så må bare nærmeste nabo sette frem sekken til neste plastinnsamling.

Dersom vi skulle ha kjørt rundt og samlet inn disse plastsekkene i etterkant, så ville dette ha blitt uforholdsmessig dyrt for vellene.

 Ref. vedlagte velavtale, punkt 9, der dette har vært et av punktene i alle år 😊

 

Med vennlig hilsen

 

Tor Gard Skjoldhammer

Daglig leder

Kontor: 22 10 10 10    Mob. 92 44 84 02 

tor@renova.no

 

 

 

Når det gjelder status så forventer de å være ferdig om ca 10 dager, altså tidlig i juni.

Utdrag fra mail fra Renova:

Hei,

Dette er en mail som går ut til de vellene der vi foreløpig ikke er ferdige med hageavfallinnsamlingen

Som nevnt i tidligere mail, som dere for ordens skyld ser kopiert inn nedenfor, så gjorde de innskjerpede innreiserestriksjonene, som  kom i april, at det ikke var mulig å få inn de av våre ansatte eller ekstramannskaper, som var i Polen.

Så vi har fortsatt bare ca. 60 % av vanlig arbeidsstyrke på jobb.

 

Men vi står fortsatt på og vil samle inn alt hageavfall som er satt ut i de veiene vi ikke allerede  har kjørt.

Vi har etter 17. mai fortsatt med to komprimatorbil-team hver dag, utenom søndager, som bare har arbeidet med hageavfallinnsamlingene.

Hvert team kjører i ett eller to vel hver dag, og så kjører de i ett eller to andre vel neste dag, slik at folk i de enkelte vellene skal se at det minker litt her og der og på den måten kanskje forstå at det snart er «deres tur».

Vi håper dere forstår at Renova også har mange andre oppdrag, med borettslag, sameier og andre kunder, som også er booket inn for flere måneder siden. Vi er nødt til å håndtere også disse oppdragene, så to komprimatorbilteam må kjøre med den typen oppdrag hver dag.

Med to team på hageavfall henter vi ca. 30 tonn pr. dag. Jeg er usikker på hvor mye som er igjen, men jeg vil tro at vi i løpet av ca. 10 dager skal være ferdige med det meste.

Jeg sender mail til en i styret, når vi er ferdige med hvert enkelt vel, så dere skal vite når alt er hentet.

Jeg får jo en del henvendelser vedr. dette hageavfallet, men det er så travle dager at jeg dessverre ikke har mulighet til å svare på alt. Derfor sender jeg nå denne felles informasjonsmailen, så dere er orientert.