Vil planutvalget balansere vekst og vern?

Vil planutvalget balansere vekst og vern?

Publisert av Trond Brevik den 07.12.21.

Øverst i Kleivveien, rives villaer etter mørkets frembrudd for å få plass til de 11 blokkene i «Bekkestua Have»- prosjektet. Samtidig ivrer kommuneadministrasjonen for at det 200 meter lenger ned i Kleivveien skal bygges enda et gigantisk byggefelt med 208 boliger.  

Torsdag 9. desember skal planutvalget ta stilling til det fremlagte planforslaget med 208 boenheter for Kleven og Ballerud skal legges ut på høring.  

 

Bekkestua Vel klager ikke på blokkbyggingen på Bekkestua Sentrum, og heller ikke på utvidelsen av sentrum med blokkene øverst i Kleivveien – selv om vi må si det virker litt vulgært. I tillegg skal alle villaer rives og erstattes med blokker hele veien fra Anton Sport og ned til Gjønnes Stasjon. Alt med begrunnelse i knutepunktstrategi og klimaklokskap. Vel og bra, men hvor er balansen mellom sentrum og området utenfor sentrum?  Kommuneadministrasjonen kommer jo trekkende med samme knutepunktargumentasjon for å tette igjen grøntområdene på Ballerud. Velforeningen mener en balansert og nærmiljøklok tilnærming er å erkjenne at vi har mer enn nok vekst i det som allerede er besluttet som Bekkestua Sentrum.   Vern av det grønne som er utenfor blir viktigere enn noensinne.

Vi får feste vår lit til at politikerne evner å tenke selv, og handle i tråd med intensjonene i sine programmer. Dette står i Bærum Høyres program 2019-2023 under overskriften «EN BALANSERT AREALPOLITIKK»

Bærum Høyre vil:

› Balansere hensynet mellom behovet for vekst og vern i arealpolitikken.

› Bevare Bærums identitet med kulturmiljøer, rekreasjonsområder og grønne lunger innenfor byggesonen samt løkker og skogholt i nærmiljøene.

› Være restriktive til fortetting ved ikke å tillate riving av småhusbebyggelse for bygging av blokker eller flermannsboliger utenfor de utvalgte knutepunktene.

› Ta vare på større og sammenhengende jordbruksområder mot utbygging

 

Du kan lese om planene her. https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020492510&

Det foreslås nå 208 boliger, herav en del tre -etasjes blokker. Kommunen legger opp til «fortetting med grønn mobilitet». Folk skal sykle mye og ikke kjøre noe særlig bil. Det foreslås også en barnehage for 150 barn og en skole for 784 elever, med flerbrukshall.

Bilde: Velforeningens leder Gry Thune Young har gitt sine innspill til planutvalget ved leder Eirik Bøe og nestleder Elisabeth Gjølme.