Årsmøte mandag 15. april kl 18

Årsmøte mandag 15. april kl 18

Forslag til årsmøtesaker må sendes til styret innen 1. april. Styret vil selv foreslå en liten vedtektsendring: At alle styremedlemmer skal velges for ett år av gangen, og ikke to. 

Forøvrig blir det ordinære årsmøtesaker, som årsmelding, regnskap og budsjett. Og ikke minst valg av styre. Her er det bare å melde seg til styrets leder Gry Thune Young (920 44 307) om du er interessert. Ingen av oss som sitter i styret klamrer oss til vervene våre. Fornyelse er alltid bra. 

 

Ta kontakt med styreleder Gry Thune Young om du kunne tenkt deg å bidra i styrearbeidet.